Uudised

Uus rahvusvahelise õppekavaga kool sai tegevusloa

,   2 minutit lugemist

Haridus- ja Teadusministeerium väljastas koolitusloa Tallinna Rahvusvahelisele Koolile, mis alustab õppetööd sügisel Ülemiste City linnakus ja hakkab pakkuma ingliskeelset haridust rahvusvaheliselt tunnustatud International Baccalaureate (IB) õppekava järgi. 

„Asutasime Ülemiste Citysse rahvusvahelise ingliskeelse kooli, mis hakkab pakkuma tulevikus IB õpet, sest nägime turul selleks selget vajadust,” selgitas kooli asutanud Mainor ASi juhatuse esimees Kadi Pärnits, kelle sõnul käib ainuüksi Ülemiste Citys igapäevaselt tööl üle 50 eri rahvusest inimese ja kogu Eestis võib oodata välisspetsialistide arvu olulist kasvu. 

Tallinna Rahvusvahelise Kooli eesmärk on katta perspektiivis täistsükkel algklassidest kuni gümnaasiumi lõpuni, et tagada rahvusvahelise hariduse saamise võimalus kõikides vanuses lastele, kes on pererände tõttu Eestisse jõudnud.   

„Kooli kiirel alustamisel oluline roll olnud nii SA Innovel kui ka Haridus- ja Teadusministeeriumil, kellelt saime kiiret tagasisidet, konstruktiivseid ettepanekuid ning positiivset suhtumist meie ettevõtmisesse,” lisas Pärnits, kuid nentis, et väga olulisel kohal on uue kooli edukal arendamisel üldine välistööjõudu puudutav poliitika.  

Pärnitsa sõnul on meie tööturu sisemised ressursid suuresti juba kasutusele võetud, paratamatult tuleb riiki kaasata inimesi väljast. Tema hinnangul on seni tehtud õigeid samme probleemi adresseerimiseks, kuid arvestatavate tulemuste saavutamiseks tuleb tegutseda oluliselt jõulisemalt ja süstemaatilisemalt. “Meil on vaja tarka ja proaktiivset rändepoliitikat, mis võimaldaks Eestisse kaasata inimesi, kelle oskustest meil siin puudu on, kes aitavad meie riiki ülal pidada ja kes meie kultuuri edasi kannaks nii siin kui maailmas laiemalt.” 

Tema hinnangul tuleks rohkem tähelepanu pöörata sellele, kui hästi on organiseeritud siia jõudnud inimeste kohanemine, ent praegu on selles valdkonnas palju vajaka jäämisi. “Tarvis on kokku leppida ühistes eesmärkides ja ühendada jõud era- ja avalikus sektoris, et Eestisse jõudnud välisspetsialistid ja ka nende pered end Eestis hästi tunneksid – ainult siis jäävad nad meie juurde pikemaks ja panustavad riigi arengusse,“ kommenteeris Mainori juhatuse esimees Kadi Pärnits, kelle sõnul on rahvusvahelise õppekavaga ingliskeelse kooli avamine üks samm selle suunas. 

Koolil on koostamisel on ühine tegevusplaan koos Ülemiste City arendajaga, et lähiajal rajada linnakusse kaasaegne ja uuenduslik koolikompleks, kus asuvad tegutsema lisaks rahvusvahelisele koolile ka Kalli-kalli lasteaed ning Emili kool. 

Mainor AS  osaleb sõltumatu kodanikualgatuse töögrupis, mis otsib lahendusi Eesti rahvastiku vähenemisest tulenevatele väljakutsetele ning võimalusi Eesti avatumaks muutmisele. Töögrupis osalevad Avatud Eesti Fond, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Eesti Tööandjate Keskliit, Mainor AS, Tallinna Tehnikaülikool, vabaühenduste liit EMSL. 

Seotud uudised

Kõik uudised

Viimased uudised

Kõik uudised