Tark linnUudishimulike talentide tark linn

Ideloogiaks tarkus
tulemuseks innovatsioon

Ülo Pärnitsa visioon oli luua Ülemiste Cityst targa äri linn, kus talendid saaksid end teostada, arendada ning õnnestuda.

Tänaseks on meie tark linn arenenud Baltikumi suurimaks ja kiireimini kasvavaks targa äri keskuseks, mis seab esikohale oma talendid ning mida arendatakse teadlikult ja andmepõhiselt neljas põhisuunas – teadmised, teenused, keskkond ja kogukond.

Koostöös peitub areng

Teadmised ja enese arendamine on kõige alus. Teeme tihedat koostööd rohkem kui 20 ülikooliga 9 erinevast riigist. Projekte on palju – alates linna planeerimisest, talentide arendamisest kuni eluslabori loomiseni välja.

Näiteks oleme loonud oma kogukonnale koostöös Eesti suurimate kõrgkoolidega koolitusplatvorm Koolituskrediit, mille raames pakume oma kogukonnale üle 150 erineva tasuta koolituse ning seeläbi jagame asukatele üle 6000 koolitustunni aastas.

Koolituskrediit

6k+
tasuta koolitustundi aastas
20+
ülikooli 9 riigist koostöös
76%
kogukonna liikmetest kõrgharidusega
120
koostööprojekti aastas

TARK ARENDUS &
Targad andmeD

Seoses kiire arenguga on kõigil linnadel üks peamisi väljakutseid keskkonna planeerimine ning mobiilsus. Kuidas kasvada aga kolm korda suuremaks nii, et autode arv ei kolmekordistuks ning kuidas luua rohelist inimsõbralikku keskkonda, kus meie talendid tunneksid end mugavalt, turvaliselt, toetatult ning inspireeritult.

Koostöös TalTechi, Tallinna linna, Telia ja Ericssoniga oleme nende väljakutsete lahendamiseks kutsunud ellu Tuleviku linna professuuri, mis keskendub kolmel põhisuunal: funktsionaalne linnak, mobiilne linnak ning nutikas linnamajandus.

“Linnad on komplekssed süsteemid,
mis hõlmavad endas sotsiaalseid, majanduslikke, kultuurilisi, arhitektuurilisi jm aspekte. Ühtki neist elementidest ei saa vaadelda isolatsioonis, nad on omavahel tihedalt seotud. Üha rohkem näeme linnaruumis ka digitehnoloogiaid, mille roll on lahendada linnade probleeme ja tõsta elanike elukvaliteeti.”

Vaata lähemalt:

Tuleviku linna professuur

tervis on targa kogukonna alus

Talentide tervis on meile kõige olulisem. Järjest enam pöörame tähelepanu linnaku 16 000 inimese tervisekäitumisele ning selle teadlikule juhtimisele. Koostöös Tartu Ülikooliga oleme loomas maailmas ainulaadset tervisliku linna mudelit, mis soosib nii talentide vaimset, füüsilist kui ka sotsiaalset arengut. Tulevikus on võimalik seda lahendust edukalt rakendada ka teistes linnades ja linnakutes üle maailma.

BALTIKUMI ESIMENE TERVISETEHNOLOOGIAL ÄRIKIIRENDI

Meie linnakus asuv Health Founders on Baltikumi esimene tervisetehnoloogia iduettevõtete ärikiirendi, mis toob kokku tervise tulevikku kujundavad ettevõtjad, kogenud mentorid, uuendusmeelsed eriala organisatsioonid ja investorid, et üheskoos ehitada uue põlvkonna tervisemajanduse edulugusid. Eesmärk on aidata järgmise 10 aasta jooksul turule 100 uut ettevõtet.

100 TERVENA ELATUD AASTAT UUEKS NORMAALSUSEKS

Koostöös tervisetehnoloogia iduettevõte Activate oleme loonud oma talentidele tervisejuhtimise platformi, mille eesmärgiks on muuta 100 tervena elatud aastat uueks normaalsuseks. Teadllikult ja teaduspõhiselt on igaühel võimalik viia oma füüsiline ja vaimne vorm uuele tasemele tehes igapäevaselt väikeseid muudatusi oma käitumises.

data city edukas liikumine selges suunas

Ülemiste City Radar

Koostöös Eesti Ettevõtluskõrgkooliga Mainor
oleme arendamas Ülemiste City Radarit. See lahendus mõõdab Ülemiste City arengukeskkonna edukust – panust riigi majandusse, siinsete ettevõtete kasvukiirust, linnaku töötajate tervist, liikumist ja rahulolu, linnaku mõju keskkonnale, start-up-kogukonda ning koostööd teadusarenduse osas. Radar on meile kui linna juhtimislaud, mille põhjal saame reaalajas hinnata, kas ja kui kiiresti me oma arengu-eesmärkide suunas liigume.

Ülemiste City Radar

74%
klientide soovitusindeks NPS
3x
rohkem käiakse jalgrattaga tööle kui Tallinnas

42%
kasutab tööle tulekuks ühistransporti
8%
meie kogukonna liikmetest omab doktorikraadi

eluslabor julgete IDEEDE LENDU TÕUSMISEKS

Meie keskkond on kui eluslabor ning ideaalne uute toodete ja teenuste testimiseks – 16 000 inimesega mikrolinnamudel, kus töötab, õpib ja elab alates lasteaia lastest kuni pensioniealiste talentideni. Terviklik infrastruktuur ja teenuste valik – kodud, haridusasutused, hooned, teedevõrgustikud ja kõik muu vajalik.

Kõik selleks, et testida ja arendada ükskõik millist füüsilist või digitaalset maailmamuutvat ideed või toodet enne selle turule toomist. Näiteks eemisel aastal testisime maailma esimest isejuhtivate busside nõudluspõhist ühistransporti.

Artiklid


Valmis lendu tõusma?


Ursel Velve

Innovatsioonijuht
+372 507 9781
ursel.velve@mainorulemiste.ee