Green City teenusPANUSTAME ROHELISSE TULEVIKKU

Ülemiste City väärtustab rohelist
keskkonda ja keskkonnahoidu.

Keskkonnateadlikkuse kasvuga ja nõuetest tulenevate aruandluskohustustega on meie soov tuua täpsed andmed käepäraselt talendile, et toetada võimalikult paljude teekonda keskkonnasõbralikkuse suunas. Selleks oleme loonud veebipõhise keskkonna, kus linnaku talendid saavad tutvuda nende üüripinna tarbitud ressursi- ja linnaku koondandmetega.

Andmed kõigile kättesaadavaks

Veebikeskkonna sisu jaguneb kolmeks. Kõigile külastajatele on kättesaadav info linnaku koondandmetest, nagu:

 • hoonete energiatarbimisest tulenev CO2-jalajälg;
 • elektri- ja soojusenergia tarbimine;
 • veetarbimine;
 • liikuvuse koondandmed (inimeste ja sõidukite liikumine, parkimine);
 • jäätmete kogused koos nende liigiti kogumise osakaaludega.

Linnaku talentidel on võimalik veebikeskkonda sisse logides näha ja analüüsida koondvaadet sarnastest näitajatest konkreetselt oma ettevõtte kohta ning kuupõhise tasu eest saab analüüsida veelgi detailsemalt.

Ettevõtte andmed

 • Elektritarbimine (kWh)
 • Kütte kasutamine (kWh)
 • Veetarbimine (m3)
 • Tekkinud jäätmed alamliikide kaupa (kg)
 • Kaugjahutuse kasutamine* (kWh)

Tasuline teenus

 • CO2 intensiivsus (kg CO2/m2 a)
 • Veetarbimine töötaja kohta
 • CO2 emissioonid tarbimisliikide kaupa (kg CO2)
 • Energia intensiivsus (kWh/m2 a)
 • Andmete analüüsimine (võimalus võrrelda ühel graafikul erinevate aastate andmeid) ja eksport (.csv)
 • Ettevõtte liikuvuse andmed (alates 2024 II kv): töötajate tööle-koju liikumise jalajälg ja ettevõtte sõidukite kasutamise jalajälg

Logi sisse, et tutvuda oma
ettevõtte ja linnaku andmetega.

Jätkusuutlik tulevik

Green City teenuses kuvatav personaliseeritud informatsioon aitab ettevõtetel nende ressursside tarbimist ülevaatlikult jälgida ja analüüsida. See on kasulik tööriist neile, kes tegelevad oma ettevõttes mitte üksnes rohepöörde elluviimisega, vaid ressursside kasutamise planeerimise, monitoorimise ja raporteerimisega. Keskkonna kasutajateks on ettevõtete jätkusuutlikkuse eestvedajad, finantsjuhid, analüütikud ja büroojuhid.

Ülemiste City on paika pannud eesmärgid, mille poole kasutajaid suunata. Green City teenus pole üksnes statistikat koondav ja visualiseeriv tööriist – soovime pakkuda linnaku ettevõtetele funktsionaalset ning samal ajal kaasavat lahendust, et seada üheskoos jätkusuutlikus arenduses kõrgeimad standardid.

Green City teenuse kasutustingimustega saad tutvuda siin.