TEST CITYTULEVIKU-TEHNOLOOGIATE TESTKESKKOND

Ülemiste City ja siinne kogukond toetavad ettevõtete ambitsiooni kasvada. Oleme eluline ja paindlik testkeskkond ja uute tehnoloogiate kasvulava. Panustame ökosüsteemi loomisse, kus testimine on tootearenduse ja teenusdisaini loomulik osa. Liitu meiega, testi oma tooteid ja teenuseid ning pane alus oma äri kasvule.

Tark linn uute tehnoloogiate ja teenuste testimiseks

Infrastruktuur

Ehitised, teed, keskkond, digitaalne taristu

Kogukond

500 ettevõtet, 17 000 talenti, võrgustikud, partnerid

Ulemiste_test_city

Andmed

ÜC andmevood, analüütika, liikuvusmustrid, BIM-mudelid, energiatarbimine

Teenused

Sinu eduloo kiirendamiseks pakub Ülemiste City koos ülikoolide ja partneritega testimiseks väärtuslikke teadmisi ning referentse. Anname professionaalset nõu kogu testimise protsessi vältel ning pakume valikut personaliseeritud teenuseid, ligipääsu võrgustikele ning mentorlust, et testfaasi toetada ning kiirendada toote või teenuse turule jõudmist ja uute investeeringute kaasamist.

Edulood

Kuidas Fyma abil kujundatakse ümber Põhja-Euroopa suurimad segaotstarbelised ärikinnisvaraarendused

Ülemiste City tegi koostööd Fymaga, et saada juurdepääs üksikasjalikele reaalajas andmetele jalakäijate ja sõidukite liikumise kohta, hinnata paremini büroopindade ja teenuste nõudlust ning testida mitmesuguseid algatusi ja meetmeid (nt jalgrattaga töölesõidu kava, ajutised teesulud jne). Fyma tehisintellektil põhinev tehisnägemisrakendus kasutas linnaku territooriumil paiknevaid turvakaameraid ja andis vastuse allpool loetletud küsimustele.

→ Milline on külastajate suhe linnaku haljasaladega?
→ Kui palju jalgrattaid, tõukerattaid, sõiduautosid ja veokeid kasutab linnaku ja selle ümbruse tänavaid nädala sees ja kuidas nende kasutamine muutub nädalavahetustel?
→ Tänavate ääres toimuva korraldamine ja ebaseaduslik parkimine – lähteandmete kogumine
→ Bussiootepaviljonide kasutamine ja teesulgemiste mõju sellele

KONE ja Ülemiste City arendaja Mainor Ülemiste viisid lõpule uuendusliku katse People Flow andmetega

Paljud teavad, et KONE on välja töötanud andurid, mis aitavad kasutajakogemust optimeerida. Kas olete märganud, kui mitmel korral on teie saabudes lift juba ees oodanud? Nüüd on Eestis asuvasse Baltimaade suurimasse ärilinnakusse Ülemiste City paigaldatud veel rohkem uuenduslikke andureid. Koos KONE kogutud täiendavate andmetega tõestati, et see uus lahendus on kulutõhus, parandab inimvoogusid ja säästab energiat.

Uuendustegevus võib toimuda mitmel viisil, alates teadus- ja arendusosakondade sügavustes välja töötatud lahendustest kuni mõnes teises valdkonnas tegutsevate teadlaste juhuslike avastusteni. Mõnikord on aga lihtsalt vaja õiget hetke õigel ajal: kaks inimest kohtuvad ja avastavad uudiseid vahetades ühise võimaluse.

Nii juhtuski, kui Mainor Ülemiste tegevjuht Ursel Velve ja KONE Baltimaade piirkonnajuht Heli Koskinen koos lõunal käisid.

„Alustasime juttu sellest, kuidas meie ettevõtted on huvitatud andmetega katsetamisest, et leida nende kasutamiseks uusi võimalusi ja eristuda kinnisvaraturul,“ rääkis Heli Koskinen.

Tema sõnul on Mainor Ülemiste üks KONE kõige uuendusmeelsemaid kliente, kes on alati valmis katsetama ja leidma uusi kliendiväärtusi. Koos jõudsid nad uue kontseptini. Velve nägi kohe selle võimalikku kasu ja Koskinen otsustas tutvustada ideed õigetele KONE sidusrühmadele.

Nii see kõik algaski.

Activate Health

Pilootprojekt Ülemiste Citys

Selleks, et analüüsida Ülemiste City töötajate tervislikku seisundit, viis linnakus tegutsev tervisetehnoloogia idufirma Activate Health koostöös Tartu Ülikooli, SYNLAB-i ja Ülemiste City ettevõtetega läbi unikaalse projekti nimega Activate100.

Projekti käigus kaasati Ülemiste City ettevõtetest 100 inimest, kes läbisid põhjaliku vereanalüüsi, kehakoostise analüüsi, vererõhu mõõtmise, 3-minuti step testi ning spetsiaalse dünamomeetri abil tehtava käe haardejõu testi füüsilise vormi kindlaks tegemiseks.

Osalejate hulgast 44% olid alla 29-aastased, 44,1% 30-44 aastased, 9,7% 45-54 aastased ning teised üle 55-aastased. Mehi ja naisi valiti programmi võrdselt.

Ülemiste City

Rattateede pilootprojekt

Koostöös Tartu Ülikooli teadlastega Ülemiste City inimeste tervisekäitumist ja liikumisharjumusi uurides on selgunud, et linnaku inimesed veedavad keskmiselt 5–8 tundi päevas istudes. See on kõrge terviserisk, sest isegi tund treeningut ei võimalda istumise negatiivset mõju olematuks teha.

2022. aasta augustis ja septembris otsustati koostöös Tallinna linnaga muuta Ülemiste City liikluskorraldust ning luua vabam liikumisruum jalgratturitele, tõukeratastega liikujatele ning ka jalakäijatele – ikka selleks, et luua linnakus rohkem võimalusi erinevate liikumisviiside harrastajatele ning motiveerida inimesi oma liikumisharrastusi ümber mõtestama. Kahe kuu jooksul muudeti seega Lõõtsa ja Valukoja tänavad kergliiklejate vajadusi silmas pidades osaliselt ühesuunaliseks.

Projekt valmis osana Ülemiste City kaasava linna kontseptsioonist. Nii projekti eel kui järel intervjueeriti linnaku inimesi, et saada väärtuslikku tagasisidet selle kohta, missugust linnaruumi inimesed kogeda ja aktiivselt kasutada sooviksid. Projekti teisel huvipoolel, Tallinna linnal, tekkis omakorda võimalus kogeda, kuidas saab keskonnasekkumiste puhul andmeid tulevaste arendusotsuste tegemiseks kasutada.

Probleemist lahenduseni

Ainuüksi Ülemiste Citys leidis veel hiljaaegu kasutust keskmiselt 200 000 ühekordset pakendit aastas. Linnaku orgaaniline kasv ja uute toitlustajate lisandumine tähendaks mõistagi üha suuremat pakendijäätmete mahtu. Sellest tingituna võttis Ülemiste City endale 2022. aastal ambitsioonika eesmärgi – kaotada toitlustajate juurest kõik ühekordsed söögi- ja jooginõud.

Koostööpartneriks valiti Ringo, kelle korduvkasutatava toidupakendi eluiga on keskmiselt 40–120 pesukorda. Üks Ringo toidupakendi elutsükkel võrdub keskmiselt 80 ühekordse karbiga. Seega on ühekordse pakendi jalajälg keskmiselt neli korda suurem kui Ringo korduvkasutaval toidukarbil. Üks Ringo kasutuskord emiteerib 10g CO2, kartongist toidupakend 28g CO2 ja PET plastikpakend 48g CO2.

Koostööpartneriks valiti Ringo, kelle korduvkasutatava toidupakendi eluiga on keskmiselt 40–120 pesukorda. Üks Ringo toidupakendi elutsükkel võrdub keskmiselt 80 ühekordse karbiga. Seega on ühekordse pakendi jalajälg keskmiselt neli korda suurem kui Ringo korduvkasutaval toidukarbil. Üks Ringo kasutuskord emiteerib 10g CO2, kartongist toidupakend 28g CO2 ja PET plastikpakend 48g CO2.

Mais 2022 korraldati Ringo ümarlaud, mille aitas läbi viia neutraalne koolitaja, SA Teeme Ära tegevjuht Kadi Kenk. Ümarlaua käigus sai selgeks korduspakendite vajalikkus ning sellega kaasnevad valdkondlikud regulatsioonid. Samuti arutleti selle üle, millised eeldused ja tingimused peavad olema teenuse igakülgseks toimimiseks täidetud. Arutelu järgis struktuuri, mille alustaladeks olid lihtsus, motivatsioon ja teadlikkus.

Seminari järel, kus saadi ühiselt aru muutuse vajalikkusest, alustas Ringo kontakteerumist konkreetsete toitlustajatega, et leida pakendite näol sobilikem lahendus.

Ülemiste Test City linnaku esimesi katsetajaid oli logistikafirma DPD Clevoni robotkulleriga CLEVON 1

Ülemiste City visiooniks on autovabaks muutumine. Aastaks 2025 plaanib linnak sõiduautode kasutamist ühe inimese kohta vähendada kuni kaks korda ning aastaks 2030 unistatakse juba täielikult autovabast linnaku südamest.

DPD kasutas pakkide kättetoimetamiseks Ülemiste Citys Clevoni robotkullerit CLEVON 1 alates 2022. aasta septembrist detsembrini ehk kolm kuud, robotkuller läbis selle ajaga ligemale 900 kilomeetrit ja teenindades 120 klienti.

Testimine pidi vastama mitmele küsimusele:
→ Milliseid tegevusi nõuab autonoomse robotkulleri kasutamine kauba saatjalt ja milliseid kullerettevõttelt?
→ Kas muuta on vaja tarbimiskäitumist?
→ Kuidas võtavad teenuse vastu nii äri- kui erakliendid?
→ Kui sobilik on selleks linnaku infrastruktuur ja kas robotkuller võiks olla ärilinnakus sobiv viis pakkide kättetoimetamiseks?

Kogukonna toel väärtuspakkumiseni

Migrevention liitus 2020. aasta sügisel Health Foundersi (HF) digitervise kiirendiga ning tegutseb tänaseni Ülemiste City Lurichi majas. Teadlik ja eesmärgipärane tegevus on Migreventioni asetanud Ülemiste City kogukonna keskmesse. Lisaks ärikasvu toetavale keskkonnale pakub ÜC ühe alustava „terviseidu“ jaoks väga olulist kontakt- ja tugivõrgustikku, võimaldades lähikonnast leida ja rakendada väga olulist teadmust nii lõppkasutaja kui tervishoiuteenuse pakkuja seisukohast.

Esimene väärtuslik koostöökogemus kogukonnaga pärineb Migreventionil juba päris teekonna algusest, n-ö tooteprototüübi arendamise faasist. Olles saanud kinnituse, et digitaalse peavalukliiniku kontseptsioon pakub kõigile osapooltele (sh patsientidele ja tervishoiuteenuse osutajatele) arvestatavat väärtust, täpsustasid nad ootusi, vajadusi ja eelistusi tervishoiuteenuse osutajatega. Ülemiste Tervisemajas perearstide ja -õdedega läbi viidud tagasiside intervjuude käigus koguti palju olulist sisendit, mis on funktsionaalsuste näol jõudnud tänasesse esimese põlvkonna digitaalse peavalukliiniku tootesse.

Peagi ilmumas.

Väljakutsed

Tervis

Liitu meie innovatsiooniväljakutsega, mille fookuses on nutikate tehnoloogiate ja andmepõhiste lahenduste kasutamine tervisega seotud probleemide lahendamiseks linnakeskkondades ja hübriidtöökohtades. Kutsume innovaatoreid testima ja täiendama uudseid lahendusi, mis parandavad linnakodanike tervist ja üldist elukvaliteeti.

See väljakutse on kooskõlas Ülemiste City teaduspõhise tervisemudeliga ning kaasab linnaku kasvavat meditsiinikeskuste võrgustikku, Health Foundersi kiirendit, väärtuslikke andmevooge ja ligi 16000 talendiga kogukonda.

Testimisele oodatud lahendused peaksid olema kooskõlas Ülemiste City tervisemudeli ja arenduseesmärkidega.

Jätkusuutlikkus

Liitu meie innovatsiooniväljakutsega, mis koondab endas tehnoloogia, ökoloogia, loovuse ja koostöö, et lahendada vajadust keskkonnasõbraliku linnakeskkonna järele. Kutsume innovaatoreid testima ja täiendama mõjusaid ja praktilisi rohelahendusi Ülemiste City kiirelt muutuvas äri- ja elukeskkonnas.

See kutse on kooskõlas Ülemiste City rohestrateegiaga, mis hõlmab jätkusuutlikku kinnisvaraarendust, rohealade ja bioloogilise mitmekesisuse loomist, süsiniku jalajälje vähendamist, nutikat energiahaldust ja jätkusuutlikku liikuvuse planeerimist.

Testimisele oodatud lahendused peaksid olema kooskõlas Ülemiste City rohestrateegia ja arenduseesmärkidega.

Liikuvus

Liitu meie innovatsiooniväljakutsega, mille fookuses on nutikate tehnoloogiate ja andmepõhiste lahenduste kasutamine liikuvuse ning taristuga seotud väljakutsete lahendamiseks linnakeskkondades. Kutsume liikuvuse valdkonnas tegutsevaid innovaatoreid testima ja arendama oma nutikaid liikuvuslahendusi eraomandis olevas 30 hektari suuruses linnalises infrastruktuuris ja 16000 talendiga kogukonnas.

See kutse on kooskõlas Ülemiste City nutika liikuvuse algatusega, mis hõlmab kergliikluse infrastruktuuri parandamist ja kogukonna harjumuste kujundamist, elektriautode kasutuselevõttu soosivate lahenduste rakendamist, dünaamilist liikluse ja parkimise juhtimist, autonoomsete sõidukite kasutamist ning aktiivset kogukonna kaasamist.

Testimisele oodatud lahendused peaksid olema kooskõlas Ülemiste City nutika liikuvuse ja üldiste linnaku arenduseesmärkidega.

Muu

Liitu meie targa linna avatud innovatsiooniväljakutsega, mille eesmärk on testida ja arendada tuleviku linnaruumi täiustavaid tehnoloogiaid ja teenusmudeleid.

Avatud väljakutse ootab lahendusi, mis on kooskõlas või täiendavad Ülemiste City Tuleviku Linna kontseptsiooni ja strateegilisi arengueesmärke, sealhulgas digitaliseerimine ja andmetele tuginevad lahendused, talenditeenused ja haridus, kogukonna kaasamine ja võimestamine, 24/7 linnakeskkond ja linna elujõulisus, nutikas majandus ja innovatsiooni ökosüsteem, B2B- ja B2C-teenused ning nutika linna juhtimise ja haldamise tavad.

Testimisele oodatud lahendused peaksid olema kooskõlas Ülemiste City tuleviku linna kontseptsiooni ja strateegiliste arengueesmärkidega.

Taotlusprotsess

1

Täida vorm

2

Tagasiside

3

Eesmärgid, ajakava, lepingud

4

Projekti algus

Edulooks
valmis?

Edulooks
valmis?

Ursel Velve

Innovatsioonijuht

ursel.velve@mainorulemiste.ee

+372 507 9781

Eksperdid

Silver Kelk

Arendusjuht

Mati Freiberg

Rohevaldkonna arendusjuht

Kristjan Mikk

Teenuste juht

Sven Oja

Digitaliseerimise ja andmehalduse juht

Rene Klesment

Tehnoloogiajuht

Liitu testijate kogukonnaga

Liitu testijate kogukonnaga ja ole esimene, kes innovatsioonist kuuleb.

Artiklid

Kõik uudised