Test City_Migrevention

Uudised

Test City X Migrevention

,   3 minutit lugemist

Kogukonna toel väärtuspakkumiseni

Migrevention liitus 2020. aasta sügisel Health Foundersi (HF) digitervise kiirendiga ning tegutseb tänaseni Ülemiste City Lurichi majas. Teadlik ja eesmärgipärane tegevus on Migreventioni asetanud Ülemiste City kogukonna keskmesse. Lisaks ärikasvu toetavale keskkonnale pakub ÜC ühe alustava „terviseidu“ jaoks väga olulist kontakt- ja tugivõrgustikku, võimaldades lähikonnast leida ja rakendada väga olulist teadmust nii lõppkasutaja kui tervishoiuteenuse pakkuja seisukohast.

Esimene väärtuslik koostöökogemus kogukonnaga pärineb Migreventionil juba päris teekonna algusest, n-ö tooteprototüübi arendamise faasist. Olles saanud kinnituse, et digitaalse peavalukliiniku kontseptsioon pakub kõigile osapooltele (sh patsientidele ja tervishoiuteenuse osutajatele) arvestatavat väärtust, täpsustasid nad ootusi, vajadusi ja eelistusi tervishoiuteenuse osutajatega. Ülemiste Tervisemajas perearstide ja -õdedega läbi viidud tagasiside intervjuude käigus koguti palju olulist sisendit, mis on funktsionaalsuste näol jõudnud tänasesse esimese põlvkonna digitaalse peavalukliiniku tootesse.

Lisaks andis inimeste vajaduste kohta infot päris esimene peavaluküsitlus, mida Ülemiste City oma töötajate hulgas levitas. Juba see näitas, et rohkem kui 90% Ülemiste City töötajatest esineb aeg-ajalt peavalusid, enamikul 1–9 päeval kuus. Valdav enamus püüdis sel hetkel oma peavaludega ise toime tulla ning ei olnud abi saamiseks spetsialisti poole pöördunud.

Sarnaseid võimalusi toote funktsionaalsuste kohendamiseks ja peenhäälestamiseks kasutati jooksvalt kogu arendustsükli jooksul. Samuti ollakse ise juba piisavalt kogenud, et värskemaid tegijaid nt Health Foundersi raames aidata ja julgustada. Ülemiste City kogukonda iseloomustab vahva ühtekuuluvustunne ja konsultatsioonist või lihtsalt mõtete põrgatamisest ei öelda kunagi ära.

Skaleeritav terviseteenus

Koostöö Ülemiste City tööandjate ja Ülemiste Tervisemajaga aitab kaardistada just rahvusvahelise turu vajadusi. ÜC näol on kahtlemata tegemist kõige mitmekesisema populatsiooniga, mis väljendub ka patsientide koosseisus. Ligi pooled esmatasandi patsiendid ei ole eesti ega vene keele kõnelejad ning esindavad väga laia geograafilist spektrit. Kahtlemata tähendab see ka perearstide ja -õdede jaoks hoopis erinevat lähenemist, kuna kultuurilisest taustast tulenevad vajadused ja ootused on varieeruvad.

Sellises kontekstis ilmnevad nõuded digitervise lahendusele ja selle funktsionaalsusele, mis mujal Eestis ei pruugigi olla aktuaalsed, kuid võivad olla mujal maailmas kriitilise tähtsusega.

Märkimisväärne kasv

Kui algul koosnes Migreventioni meeskond 4 kaasasutajast, kes püüdsid muude toimetuste kõrvalt kõiki „palle õhus hoida“ ja hädavajalikud valdkonnad ära katta, on nüüdseks tiim kasvanud 9-liikmeliseks. Lisaks on kogu tootearendus usaldatud välise teenusepakkuja kätte, mis annab täiendavat paindlikkust mahtude planeerimisel.

Tänasel päeval on Migreventioni digitaalse peavalupäeviku rakendust kasutamas üle 7000 inimese 100 riigist, kes on kokku salvestanud enam kui 42000 peavaluepisoodi. Kuivõrd peavalude teemal teadlikkuse tõstmine on üks Migreventioni eesmärke, on korraldatud kokku enam kui 20 seminari erineval peavalu puudutaval teemal eri sihtrühmadele.

Teaduspõhine lähenemine on olnud algusest peale Migreventioni vankumatu veendumus, mistõttu ollakse tänaseks tarkvarapõhiste meditsiiniseadmete tootja. Viimasest on kujunenud üks olulisemaid eeliseid lähikonkurentide ees, kes on valdavalt n-ö terviseäpid. Migreventioni kõrge teadus- ja tõenduspõhisus ning hea kasutajamugavus annab võimaluse lahendust kasutada ka medistiinisüsteemis. Migrevention on väga uhke oma koostöö üle Ülemiste Tervisemajas asuva Pealinna Perearstikeskusega, kes on oma patsientide peavalude jälgimise võtnud südameasjaks ning kasutab selles ka Migrevention digitaalset peavalukliiniku lahendust.

Seotud uudised

Kõik uudised

Viimased uudised

Kõik uudised