Veebilehe kasutustingimused

1. Üldine teave

1.1. Käesolevad veebilehe kasutustingimused („Kasutustingimused“) reguleerivad Ülemiste City veebilehe [www.ulemistecity.ee] („Veebileht“) kasutamist.

1.2.  Veebilehte kasutades nõustute Kasutustingimustega.

1.3.  Veebilehte haldavad ühiselt AS Technopolis Ülemiste (registrikood 11978111, aadress Lõõtsa tn 6, Tallinn 11415, telefon +37259128990, e-post tallinn@technopolis.ee) ja Mainor Ülemiste AS (registrikood 10348595, aadress Valukoja tn 8, Tallinn 11415, telefon +3725213999, e-post info@mainorulemiste.ee) ja Mainor AS (registrikood 10099531, aadress Valukoja tn 8, Tallinn 11415, telefon +3725213999) (koos nimetatud ka kui „meie“ või „me“).

1.4.  Kui teil tekib seoses Veebilehega mis tahes küsimusi või kaebusi, palun võtke meiega ühendust punktis 1.3 nimetatud kontaktandmeid kasutades.

2. Intellektuaalne omand

2.1. Veebilehel avaldatud teave, materjalid, fotod, joonised, pildid, kujunduselemendid ja -lahendused, kaubamärgid, logod ja muu sisu on kaitstud intellektuaalse omandi õigustega, sealhulgas autori- ja kaubamärgiõigustega ja tööstusdisainilahenduse õigustega.

2.2.  Veebilehe intellektuaalse omandiga kaitstud sisu ei või mis tahes viisil reprodutseerida, edastada, levitada, tõlkida, kohandada, luua sellest tuletatud töid, avalikult esitada, teha kättesaadavaks kolmandatele isikutele ega kasutada ühelgi muul viisil, mis rikub meie või kolmandate isikute intellektuaalse omandi õigusi.

2.3.  Veebilehte võib kasutada ainult teabe saamiseks.

2.4.  Kui teil on küsimus mõne konkreetse Veebilehe sisuelemendi kasutamisega seotud õiguseosas, palume teil esitada vastavasisuline küsimus punktis 1.3 nimetatud kontaktandmeidkasutades.

2.5.  Eelduslikult on kogu Veebilehe sisu kaitstud intellektuaalse omandi õigustega.

3. Veebilehel avaldatud teave teenuste, parkimise, ligipääsu, sündmuste jm kohta

3.1.  Meie jaoks on oluline, et Veebilehel avaldatud teave oleks õige ning pärineks usaldusväärsetest allikatest ja me teeme selleks mõistlikke pingutusi.

3.2.  Samas ei saa me avaldatud teabe õigsust, ajakohasust, terviklikkust ja kättesaadavust tagada ega vastuta sellest tuleneva võimaliku kahju eest. Muuhulgas ei saa me tagada Veebilehel avaldatud parkimiskohtade arvu olemasolu ega transpordiga ligipääsu hoonetele.

3.3.  Veebilehel avaldatud teave teenuste kohta ei ole käsitletav pakkumusena lepingu sõlmimiseks, toote ostmiseks vms. Teenuste kohta avaldatud teave on õiguslikku tähendust mitteomav informatiivne teave.

4. Viited teistele veebilehtedele

4.1. Me ei vastuta Veebilehel viidatud kolmandate isikute veebilehtede ega nende sisu eest ega vastavate kolmandate isikute poolt pakutavate toodete, teenuste ega kampaaniate eest.

5. Andmekaitse

5.1. Seoses Veebilehe kasutamisega töötleme teie isikuandmeid juhul, kui tellite Veebilehe kaudu Ülemiste City uudiskirja. Sellisel juhul töötleme teie isikuandmetena teie poolt Veebilehe vormis sisestatud ees- ja perekonnanime ning e-posti aadressi eesmärgiga edastada teile uudiskiri.

5.2.  Nende isikuandmete kaasvastutavateks töötlejateks oleme meie, AS Technopolis Ülemiste ja Mainor Ülemiste AS (kontaktandmed esitatud ülal punktis 1.3).

5.3.  Isikuandmetele pääsevad ligi üksnes need töötajad ja juhtorganite liikmed, kellele see on vajalik nende positsioonist tulenevate ülesannete täitmiseks. Samuti võime isikuandmetele ligipääsu anda vajalikku pädevust omavale koostööpartnerile, näiteks reklaamiagentuurile, kes uudiskirju edastab, ja on isikuandmete volitatud töötlejaks.

5.4.  Isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on teie antud nõusolek.

5.5.  Uudiskirja edastame teile seni, kuni te uudiskirja tellimisest loobute või kuni te taotlete omae-posti aadressi kustutamist uudiskirjade andmebaasist.

5.6.  Teil on õigus isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek igal ajal tagasi võtta, klikkides selleks uudiskirja lõpus oleval lingil või esitades oma soovi e-posti aadressil tallinn@technopolis.ee või info@mainorulemiste.ee.

5.7.  Tulenevalt andmekaitse üldmäärusest on inimesel õigus oma isikuandmetega tutvuda ja saada enda isikuandmetest koopia, õigus nõuda enda isikuandmete ülekandmist teisele vastutavale töötlejale, õigus nõuda enda isikuandmete kustutamist, parandamist või täiendamist ja isikuandmete töötlemise piiramist. Need õigused ei ole piiramatud. Näiteks ei kustuta me isikuandmeid, mille säilitamist nõuab seadus või mis on vajalikud õiguslike nõuete esitamiseks või kaitsmiseks.

5.8.  Nende õiguste kasutamiseks palume võtta ühendust e-posti aadressil aadressil tallinn@technopolis.ee või info@mainorulemiste.ee.

5.9.  Kui tunnete muret andmekaitse üldmääruse või muu isikuandmetega seotud õigusakti oletatava rikkumise pärast seonduvalt Veebilehega, palume taas võtta ühendust e-posti aadressil aadressil tallinn@technopolis.ee või info@mainorulemiste.ee. Kui te ei ole rahul sellega, kuidas teie kaebus lahendati, on teil õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile. Andmekaitse Inspektsiooni kontaktandmed on järgnevad: telefon +372 627 4135; e-posti aadress info@aki.ee; postiaadress Väike-Ameerika 19, Tallinn 10129.

5.10.  Kui võtate meiega ühendust Veebilehel avaldatud kontaktandmeteid kasutades muudel eesmärkidel kui uudiskirja saamiseks, töötleme teie isikuandmeid vastavalt andmekaitsetingimustele, mis on avaldatud veebilehel aadressidel AS Technopolis Ülemiste andmekaitsetingimused ja Mainor Ülemiste AS andmekaitsetingimused.

6. Küpsised

6.1.  Veebileht kasutab küpsiseid (ing. k cookies).

6.2.  Veebilehte külastades nõustute küpsiste kasutamisega.

6.3.  Küpsised aitavad meil jälgida Veebilehe kasutatavust ja seda kohandada vastavalt kasutajateharjumustele.

6.4.  Kasutame kasutajate külastusharjumuste jälgimiseks Google Analytics teenust.

6.5.  Te saate kontrollida küpsiste kasutamist (sealhulgas neid kustutada ja välja lülitada) oma veebilehitseja seadete kaudu.

7. Vastutus

7.1.  Veebilehe kasutamine toimub omal vastutusel.

7.2.  Kuigi me teeme omalt poolt Veebilehe turvaliseks kasutamiseks mõistlikke pingutusi, ei saa mevälistada võimalikke kahjusid, mis võivad tuleneda pahavarast või viirustest.

7.3.  Veebilehel olevad materjalid ja lingid on informatiivsed ning palume neid mitte tõlgendada kuiõiguslikku tähendust omavat teavet.

8. Ligipääs Veebilehele

8.1. Meil on õigus turvalisuse eesmärgil keelata kasutaja ligipääs Veebilehele, kui on alust arvata, et Veebilehe kasutamine põhjustab meile, kasutajale endale või kolmandatele isikutele kahju.

9. Kasutustingimuste kehtivus ja kohalduv õigus

9.1.  Kasutustingimustele kohaldatakse Eesti õigust.

9.2.  Kasutustingimused on kehtivad alates nende avaldamisest.

9.3.  Meil on õigus Kasutustingimusi igal ajal ühepoolselt ette teatamata muuta. Uuedkasutustingimused kehtivad alates nende avaldamisest või alates uutes kasutustingimustesmärgitud ajast.

9.4.  Kasutustingimuse mis tahes osa tühisus ei too kaasa ülejäänud Kasutustingimuste osadekehtetust.