KogukonnafondKAASATUD KOGUKOND

On sul põnevaid ideid, kuidas linnakut ja kogukonda edasi arendada?

Ülemiste City kogukonnafond aitab viia kogukonna ideed ellu

Mõtleme, panustame ja arendame koos, et Ülemiste City linnak oleks parim õpi-, elu- ja töökeskkond tervele kogukonnale. Kogukonnafond, kuhu panustavad nii linnaku arendajad kui ka linnaku ettevõtted üheskoos, annab võimaluse talentidel kaasa mõelda ja otsustada, millised projektid on kõige olulisemad ja väärtust loovamad.

30 000

kogutud kogukonnafondi

16 000

talenti kogukonnas

500

ettevõtet kogukonnas

Miks me seda teeme?

 • Kaasatus. Ülemiste City on tark tulevikulinn, mille üks alustala on kogukond. Soovime tekitada rohkem dialoogi kogukonnaliikmete – linnaku arendaja, ettevõtete ja talentide – vahel ning kasvatada kuuluvustunnet.
 • Konkurentsivõime. Ülemiste City missioon on olla rahvusvahelise haardega atraktiivse teadmispõhise töö-, arengu- ja elukeskkond. Linnaku arendajad ja kogukond on pühendunud atraktiivse ja talendikeskse töökeskkonna loomisele ja järjepidevale arendamisele.
 • Panustamine. Linnaku arendajad on teinud keskkonna disainimisse ja kogukonna toetuseks igal aastal märkimisväärseid investeeringuid. Soovime, et kogukond, kelle jaoks linnakut arendatakse, panustaks nii sisuliselt kui ka finantsiliselt.
 • Ühised otsused. Kogukonnafond on ühisrahastusel põhinev tööriist, mis annab ettevõtetele võimaluse Ülemiste City arengusuundades kaasa rääkida. Soovime, et kogukonnaliikmed oleksid paremini kursis neile pakutavaga ning panustaksid aktiivsemalt. Fondi toel viiakse ühised arendused edasi koos, kiiremini ja efektiivsemalt.
 • Ideest teostuseni. Kogukonnaliikmed on oodatud pakkuma oma ideid ning taotlema kogukonnafondist rahastust oma projektile, millest võiks kasu saada kogu Ülemiste City.

Kuidas kogukonnafond toimib?

 • Iga ettevõte panustab fondi summas, mis kujuneb lähtuvalt töötajate arvust. Vaata siit, kuidas tekib sinu ettevõtte kuumakse.
 • Linnaku arendajad panustavad kogukonnafondi vähemalt sama palju kui ettevõtted ning garanteerivad fondi kasutamise läbipaistvuse.
 • Fondist rahastatakse uusi ideid, mida kogukond peab endale vajalikuks ning mis on kooskõlas Ülemiste City väärtuste ja fookusvaldkondadega.
 • Kogukonnaliikmed saavad kaasava eelarve raames oma ideid esitada. Ideed, mida kogukonnafondist rahastatakse, valitakse välja hääletuse teel.
 • Linnaku ettevõtete ja arendajate huve kogukonnafondi vahendite jagamisel esindab eraldiseisev nõukoda, kuhu kuulub 9 liiget, sealhulgas 5 ettevõtete esindajat. Nõukoda käib koos kaks korda aastas.
 • Otsused, mida kogukonnafondist rahastatakse, langetatakse aasta lõikes.

Linnaku ettevõtted

Linnaku arendajad

Kogukonnaprojektide finantseerimine

2 €/töötaja/kuus

Kogukonnafond

Arendajad lisavad
juurde vähemalt
sama suure summa

Otsuste tegemine

Esindaja 5-st
linnaku ettevõttest

Nõukoda

Linnaku arendajate
esindajad

Raha kasutamine

Võimalus osaleda elluviimises

• Teenused
• Keskkonna arendamine
• Kogukonna-sündmused

75%

Ideede pakkumine, hääletamine, võimalus osaleda elluviimises

• Kogukonna ideede ellu viimine
• Heategevus

20%
5%

Projektide juhtimine

Kogukonnafondist saadav kasu

 • Ettevõtetel on võimalik rääkida kaasa kogukonna ja linnaku arengus
 • Linnaku arendajatel on rohkem infot klientide vajaduste ja eelistuste kohta
 • Koos kogukonna arengusse rahaliselt panustades on võimalik teha rohkem ja kiiremini
 • Linnaku atraktiivsuse tõstmine (väiksem tööjõu voolamine, lihtsam värbamine, rohkem külastajaid)
 • Rohkem toetavaid teenuseid

Ülemiste City kaasav eelarve

Ootame Ülemiste City kogukonnalt ideid, kuidas linnakut ja siin tegutsevat kogukonda edasi arendada ning järgneval hääletusel enim hääli saanud idee viiakse aasta jooksul ka ellu.

1

Ideekorje
30.01–24.03

2

Ideede analüüs
25.03–23.04

3

Hääletamine
24.04–19.05

4

Võidutöö elluviimine
2024. aasta jooksul

Ideekorje tingimused:
 • Esitatud idee peab toetama Ülemiste City arengut. See võib olla füüsiline objekt, sündmus, kunstiprojekt vms, mis on avalikult Ülemiste City kogukonna poolt kasutatav.
 • Pakutav lahenduse maksumus peab jääma 20 000 € piiridesse ning see peab olema teostatav 2024. aasta jooksul.
 • Ideid võivad esitada kõik Ülemiste City kogukonna liikmed (töötajad, tudengid jne).

Ülemiste City kogukonnale pakutavad
sündmused ja teenused

Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor (EEK)
Rakenduskõrgharidusõpe
Magistriõpe

Rakendusuuringud, teaduskoostöö
Avatud Ülikool
Mikrokraadid
Pop-up-õppekavad

Seminaride sari „Kõrgkoolilt ettevõttele“
Külalisloengute päev
Teaduskonverents
Praktikute ja case’ide kaasamine õppesse

Tallinna Rahvusvaheline Kool (IST)
Eel- ja algkool
Põhikool
Keskkool
Lasteaed
Pikapäevarühm
Lastehoid
Huviringid

Koolituskrediit
Praktikantide vahendamine
Töövarjupäevad
Road trip to Ülemiste
Koolitusampsude festival EduFEST

Tervisenäitus
Tervisejuhtimise rakendus Activate, võistlused ÜC-s
Tervisekuu välitreeningud
Tervisega seotud seminarid
Tervisekonverents (toimub üle aasta)
Tervisekindlustus (koostöös IF Kindlustusega)

Majandusandmete uuring RADAR
Test City

HR võrgustik
Turundusvõrgustik

Green City baasteenus
Kõnnikoosolekurada
Rattaga tööle (rattaparklad, duširuumid, rattahoolduspunktid)
Välitöökohad ja õuealad

B2B pakkumiste platvormile pakkumiste lisamine
Linnaku sündmuste kalendrisse sündmuste lisamine
Reklaam ekraanidel*

Konverents Future Forum
Kogukonnapäev
ÜC Business Speed Date
Seminaride sari “What’s new in Future City Science”
Business Breakfast
Meet&Greet (2 sündmust koostöös ÜC-ga)
Tähtpäevade tähistamine (jõulud, vastlapäev, vabariigi aastapäeva aktus jt)
Business Triathlon
Pinksiturniir
Trepijooks
Beach Volley Ball

Atraktsioonid fuajeedes ja õuealadel
Terasside rent

Kogukonnamaja kontseptsioon
Kogukonnamajja planeeritavad uued võrgustikud (spordiklubi, võimla kasutus vms)
Avalikud laste- ja spordialad
Lojaalsusprogramm