Uudised

Test City X Fyma: Kuidas Fyma abil kujundatakse ümber Põhja-Euroopa suurimad segaotstarbelised ärikinnisvaraarendused?

,   5 minutit lugemist

Ilma heade empiiriliste andmeteta on linnaplaneerimine äärmiselt keeruline. Ülemiste City on Tallinnas paiknev tehnoloogia- ning majutus- ja toitlustuskeskus, kus tegutseb ligi 500 ettevõtet ning töötab, elab ja õpib 16 000 inimest enam kui 70 riigist. Tegelikult on linnaku panus Eesti majandusse nendest ettevõtetest laekuva tööjõumaksu alusel kolmandal kohal – pärast Eesti pealinna Tallinna ja suuruselt teist linna Tartut. Kuigi linnak on moodne ja hästi ligipääsetav ning pakub töötajatele ja külastajatele mitmesuguseid hüvesid, ei kogutud andmeid selle kohta, kuidas töötajad ja külastajad ruumiga suhtlevad. Ülemiste City tegi koostööd Fymaga, et saada juurdepääs üksikasjalikele reaalajas andmetele jalakäijate ja sõidukite liikumise kohta, hinnata paremini büroopindade ja teenuste nõudlust ning testida mitmesuguseid algatusi ja meetmeid (nt jalgrattaga töölesõidu kava, ajutised teesulud jne). Fyma tehisintellektil põhinev tehisnägemisrakendus kasutas linnaku territooriumil paiknevaid turvakaameraid ja andis vastuse allpool loetletud küsimustele.

  • Milline on külastajate suhe linnaku haljasaladega?
  • Kui palju jalgrattaid, tõukerattaid, sõiduautosid ja veokeid kasutab linnaku ja selle ümbruse tänavaid nädala sees ja kuidas nende kasutamine muutub nädalavahetustel?
  • Tänavate ääres toimuva korraldamine ja ebaseaduslik parkimine – lähteandmete kogumine
  • Bussiootepaviljonide kasutamine ja teesulgemiste mõju sellele

Ennetav tegelemine kogukonna muredega tänava tasandilt saadud andmetest lähtudes

Tegemist on segakasutusega alaga, kus paiknevad büroohooned, toidupoed, kliinik, suured hotellid, jõusaal ning mitmesugused pubid ja söögikohad, samuti ligi 2000 parkimiskohta; ala läbib Tallinna lennujaama viiv trammiliin. See tähendab, et linnaku arendaja peab mõtlema nagu linnaplaneerija, kes peab tegema kogu ala ligipääsetavaks nii jalakäijatele kui ka autodele ja teistele sõidukitele, sealhulgas bussidele ja rahvusvahelisele maapealsele raudteele, vähendades samal ajal ummikuid ja suurendades jalgsi liikumise võimalusi. Ala arendaja soovib säilitada tasakaalu vabatahtlike ja vajalike tegevuste tasakaalu (kooskõlas Jan Gehli projekteerimispõhimõtetega), et saavutada tasuvus ja kogukonna rahulolu alaga.

Ülemiste City kavandati majandustegevust soodustava ärikeskusena. Ühtlasi rajati selle juurde haljasalad, kus külastajad saavad koguneda ja meelt lahutada. Ärilinnak kui oluline ärikeskus meelitab ligi suurt hulka autodega saabuvaid külastajaid. See põhjustab argipäeviti hommikuse ja õhtuse tipptunni ajal ummikuid. Nädalavahetustel on see koht aga väga vaikne. Kuidas nädalavahetustel linnakus rohkem päevast tegevust pakkuda? Fyma hakkas jälgima suurt keskpargi piirkonda, et näha, kuidas ja kui palju mõjutavad külastatavust sellised kohad nagu popup-kohvikud.

Tulemused näitasid, et päeval, mil alal olid üles seatud toidukaupade müügipunktid, kasvas pargi ja selle konkreetse ala külastatavus viis korda. Üritus toimus juuli alguses keset suvepuhkuste hooaega, mis on aasta kõige vaiksem aeg ja mil külastatavus on kõikjal riigis kõige väiksem. Suutsime tegelike andmete põhjal siiski mõõta, kui ligitõmbavad on stiimulid, mis meelitavad inimesi tagasi linnakusse ja pakuvad müüjatele paindlikku asukohta. Ülemiste City kasutab neid andmeid, et kavandada külastatavuse huvides atraktiivsemaid välitingimusi / muuta olemasolevaid, ning Fyma jälgib pidevalt nende meetmete edukust.

Ülemiste City kavandati majandustegevust soodustava ärikeskusena. Ühtlasi rajati selle juurde haljasalad, kus külastajad saavad koguneda ja meelt lahutada. Et tegemist on olulise ärikeskusega, jälgib Fyma ka transpordiliikide osakaalu ja selle muutusi nädalate ja kuude jooksul – eesmärgiga mõista mis tahes muutusi suundumustes ja seda, kuidas läheduses tehtavad teetööd võivad mõjutada igapäevast liiklust linnakusse. Varem oli seal vaid üks välja- ja sissesõidutee. See põhjustas igapäevaseid ummikuid, mistõttu koht ei olnud rentnikele atraktiivne ja neid jäi väheks. Viimastel aastatel on ehitatud mitu teed ja ka uusi büroohooneid ning Fyma jälgib nende kasutust pidevalt iga päev. Ärilinnak kui oluline ärikeskus meelitab ligi suurt hulka autodega saabuvaid külastajaid. See põhjustab argipäeviti hommikuse ja õhtuse tipptunni ajal ummikuid. Nädalavahetustel on see koht aga väga vaikne. Kuidas nädalavahetustel linnakus rohkem päevast tegevust pakkuda? Fyma hakkas jälgima suurt keskpargi piirkonda, et näha, kuidas ja kui palju mõjutavad külastatavust sellised kohad nagu popup-kohvikud.

Fyma ei piirdu lihtsalt sõidukite üldarvu loendamisega, vaid suudab konkreetsel teelõigul toimuvat ka analüüsida. Tänu sellele on olnud võimalik mõista, kui palju jalgrattaid ja elektritõukerattaid liigub sõiduteel ja kui palju kõnnitee, kui palju veokeid läbib linnakut ja kui palju sinna sisse pöörab ja sisse jääb ning kuidas see kõik muutub vastavalt aastaaegadele ja nädalatele ning kuidas see muutus viimasel paaril aastal ka Covidi piirangute tõttu.

Fyma kogutud andmed toetavad linnakus massilist üleminekut mikroliikuritele, mis vähendavad piirkonna süsinikujalajälge. Kõigi uusarenduste puhul peetakse silmas neid kaht peamist eesmärki. Fyma andmete põhjal saab hinnata olukorda enne ja pärast arenduse valmimist. Bikeep on paigaldanud jalgrataste ja elektritõukerataste parkimisjaamad, et soodustada mikroliikurite kasutamist, ning üks autoparkla ehitatakse ümber hooneks.

Fyma ja parkimine

Seire ei pea piirduma ainult liikuvate sõidukitega – Fyma saab jälgida ka seisvaid sõidukeid ning hoolitseb ka ala ligi 2000 väliparkimiskoha eest, leides ühtlasi parema marsruudi.

Eelmisel tehisintellektipõhise parkimislahenduse pakkujal oli vana süsteem, mille puhul tuli parkimiskohti käsitsi ümber konfigureerida iga kord, kui kaamerad muutsid asendit või kui maapinda kattis lumi, mis varjas parkimiskohti tähistavad jooned. Fyma algoritmid vaatavad, kuhu autod on varem parkinud, ja kaardistavad parkla parkimiskäitumise põhjal, elimineerides vajaduse konfigureerida tuhandeid parkimiskohti kaardil käsitsi või paigaldada füüsilisi andureid. Ühtlasi on iga parkimiskoht seotud andmevahetusvorminguga GeoJson – tähendab, et on võimalik leida tee mitte ainult parklasse, vaid ka parkla lähimale vabale parkimiskohale, mis vastab juhi vajadustele (nt puuetega inimesed, elektrisõidukite laadimisjaam, laiem pereplats).

Fyma andmed kuvatakse reaalajas nii linnaku marsruudisüsteemis kui ka veebis. See on oluliselt vähendanud vaba parkimiskoha otsingutele kuluvat aega. Kui säästame päevas ka ainult poolte autode puhul 10 minutit parkimiskoha otsingutele ja tühikäigul töötamisele kuluvat aega, väldime umbes 2,2 tonni CO2 heidet kuus.

Fyma on üles ehitatud viisil, mis ei võimalda koguda mingeid biomeetrilisi andmeid. Platvorm tagab isikuandmete kaitse mitmel tasandil: algoritme ei ole õpetatud inimeste nägusid tuvastama ja nad ei näegi neid kunagi – nad lihtsalt vaatavad inimese siluetti kaelast allapoole; lendavate droonide stsenaariumis ei ole inimeste näod eristatavad ja tehisintellekt näeb inimesi pigem kogumi kui üksikisikutena.

Fyma abil oleme hakanud analüüsima mobiilsust meie ärilinnaku ümbruses. See annab meile väärtuslikku teavet inimeste liikumise ja käitumismustrite kohta.

Platvorm vastab isikuandmete kaitse üldmääruse nõuetele. Analüütiliste andmete kogumiseks ei ole vaja isiku nõusolekut, sest biomeetrilisi andmeid ei koguta. Fyma ei salvesta videoandmeid – säilitatakse ainult metaandmed. Andmeid töödeldakse meie turvalistes serverites Frankfurdis ja neid ei saadeta kunagi EL-ist väljapoole.

Millised on Ülemiste City tulevikuplaanid?

Ärilinnakuga seotud sihid on kaugeleulatuvad, kuid samas ka kogukonnale suunatud. Kogu tegevus keskendub keskkonna-, sotsiaalsete ja juhtimiseesmärkidele. Seda on raske teha ilma kvaliteetsete andmeteta. Praegu jälgime me linnakus jalgrattaga töölesõidu algatust ning mõningaid ajutisi teesulgemisi (mis võivad muutuda püsivaks) sõltuvalt sellest, mida andmed meile näitavad.

Ärikinnisvara on saanud löögi COVID-19 pandeemia ajal pidevalt muutunud olukorra tõttu. Et segakasutusega arendused vastaksid jätkuvalt kasutajate nõudmistele, on vaja andmepõhist arusaama, millises vastastiktoimes on inimesed nendes kohtades ja kuidas nad suhtlevad.

Seotud uudised

Kõik uudised

Viimased uudised

Kõik uudised