Kadi Pärnits_Radar

Ülemiste City Radar

Ülemiste City kui targa ärilinnaku majandust on uuritud  järjepidevalt läbi alates 2014. aastast. Igal aastal saame me ülevaate valmiva toodangu ja teenuste mahu, tekkiva lisandväärtuse ning linnakus asuvate ettevõtete peamised tegevusvaldkonnad. Lisaks hinnatakse, millistes majandusharudes on Ülemiste City mõju Eesti majanduskeskkonnale kõige suurem maksude, ekspordi kui palkade osas ning kirjeldatakse ka Ülemiste City’s toimuva majandustegevuse peamisi trende.

Uue arendusena on valminud täiendav uuring Ülemiste City radar. Radar võimaldab lisaks majandusnäitajatele hinnata ka Ülemiste City keskkonda ning kogukonda tervikuna, sealhulgas ka linnakus pakutavaid teenuseid ja arendusvõimekust. See annab põhjaliku ülevaate ka kõikidest teistest arengukeskkonna olulistest teguritest, näiteks nii keskkonnast, teenustest, teadmistest kui ka kogukonnast. Ülemiste City strateegiline eesmärk on luua talendi õnnestumiseks mitmekülgne, roheline ja kiiret kasvu võimaldav keskkond, rahvusvahelise logistikasõlme osa ning liigume 24/7 teenuste pakkumiseni linnakus.

Sest selleks, et talendid võiksid õide puhkeda, on vaja inspireerivat ümbruskonda, mis pakub vajalikke teenuseid, enesearendusvõimalusi ja koostööprojekte, aga ka meelelahutust ja rohelist linnaruumi, et ennast tõepoolest mõnusalt tunda.

Radar koosneb viiest kategooriast ja 40 mõõdikust, mis aitavad keskkonda paremini mõista ja selle kohta järeldusi teha.

Mudeli väljatöötamine annab võimaluse seda “tööriista” kasutada kõikidel teistel maailma linnadel ja linnakutel, et hinnata ja arendada oma keskkonna atraktiivsust, jätkusuutlikkust kui ka inimsõbralikkust. Radar aitab ette kujutada tulevikulinna ja selle ka reaalselt ellu viia.

Kaarti laaditakse …

Seotud uudised

Kõik uudised