Ülo Pärnitsa stipendium

Kuidas ehitada tuleviku linna? Kuidas teha Ülemiste City targemaks? 

Ülemiste City looja Ülo Pärnitsa stipendiumi eesmärk on elukestva ja praktilise õppe edendamine ning Ülemiste City kui tuleviku linna arendamisega seonduvate uurimistööde toetamine.

Teavitame järjekorras juba seitsmenda Ülo Pärnitsa stipendiumi hooaja uutest teemadest ning kutsume üliõpilasi üles võtma meiega ühendust uurimustöö idee varajases faasis. Hea tudeng või õppejõud, kui Sul on innovatiivne ja praktiline idee, mis aitab kaasa tuleviku linna Ülemiste City arengule, võta palun meiega ühendust. See võib olla nii bakalaureuse- ja magistritöö. Aitame seda linnaku poolt mõtestada ja sisustada, võimalusel toetada andmete ja ekspertteadmistega.

Sihtgrupp: Stipendiumi partnerkoolid ja nende üliõpilased

Stipendiumi partnerkoolid on: Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor, Eesti Kunstiakadeemia, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool, Vidzeme Kolledž (LT).

2023/2024 ÕPPEAASTA STIPENDIUMI TEEMAD ON:

  • Targa/tuleviku linna keskkonnainnovatsioon (rohekeskkonna arendused, energeetika lahendused targas linnas, ehitusinnovatsioon ja selle rakendamine, tervist toetavad uudsed lahendused, uudsed tehnoloogilised lahendused rohekeskkonna arenduses jne)
    • Uuenduslike looduslähedaste sademeveesüsteemide rakendamine Ülemiste Citys.
    • Büroohoone või ärihoone LCA ja taaskasutatavate/ringlusesse võetavate materjalide kasutus hoone projekteerimisel
    • Solar glass window lahenduste kasutus hoonetes koos efektiivsuse ja tasuvusanalüüsiga võrreldes klassikaliste PV paneelidega.
  • B2B kliendile ja sektori arendamisele suunatud lahendused (B2B kliendi kaasamine, talle sobiva keskkonna ja teenuste loomine, B2B võimaluste ja vajaduste analüüsid ja võrdlused, B2B sektori majandusanalüüs, linnaku sisese B2B vajadused ja eelised, linnaku arendaja roll B2B arendamisel, ettevõtete veel omavahelise koostööd lisavõimalused (nt. spetsialistide laenutamine/vahetamine, ühishanked vms)
  • Kogukonna kaasamine ja sellele suunatud lahendused (kaasamise mõju erinevatele sihtgruppidele, kaasamise erinevad lahendused targas linnas, kaasamise mõju kliendirahulolule ja – lojaalsusele, ettevõtete huvid kaasamisel ja võimalused panustamisel)
  • (Suur)andmete rakendamine linnaku ja ettevõtete ärimudelite arendamisel (sh rahvusvaheliste andmeruumide kaardistamine, mõjude analüüs, tehnilise-juriidiline analüüs jne., äriarenduse ja laiema koostöö lahendused andmeruumide funktsioonidest lähtuvalt, uute ärimudelite loomine ja testimine, mõõtmissüsteemid, mõõdikud ärimudelitele ja põhiprotsessidele, majanduslike mõjude (linnaku väliskeskkonnast tingitud) hindamine linnakule ja linnaku ettevõtetele/sektoritele jne)

Stipendiumi toetajad on Mainor AS, Kristosten OÜ, Mainor Ülemiste AS, Technopolis Ülemiste AS ja Sentosa OÜ.

Tutvu eelmiste aastate stipendiumitöödega SIIN.

Vaata stipendiumit tutvustavat videot siit:

Seotud uudised

Kõik uudised