Tervislik Ülemiste

Ülemiste linnak on kujunemas keskkonnaks, kus on tõenduspõhiselt kujundatud inimeste arengu- ja tervisesõbralik avalik ruum ning töökohad, kus töö- ja õppimisvõimeks vajalik liikumine, enesejuhtimine ja sotsiaalne suhtlus saavutatakse väikesete nutikate “ampsudena”. Siin toetatakse töö- ja vaba aja tasakaalu, vaimse tervise hügieeni, häid sotsiaalseid suhteid, sujuvat töökorraldust, inimkeskseid juhtimisvõtteid ja inimeste efektiivset eneseregulatsiooni. Kuigi inimesed kujundavad oma käitumist autonoomselt, tagab linnak n-ö turvavõrgustiku: seirab ja maandab ebatervislikke impulsse vallandavaid tegureid nagu keskendumist takistavad tööruumid, norm teha ületöötunde, sallimatus või diskrimineerimine. Teiselt poolt on linnakus kättesaadavad vaimset tervist ja üldtervist toetavad teenused (mobiilirakendustest psühholoogilise nõustamiseni), mis aitavad harjumusi muuta.

Koostöös Tartu Ülikooli ja teiste partneritega oleme teel tervislikku  käitumist toetava linnaku kujunemise poole.

 

Seotud uudised

Kõik uudised