Tartu Ülikooli terviseuuring

Uudised

Ülemiste City ja Tartu Ülikooli koostööst sünnib unikaalne tervisekäitumist parandav tööriist

,   2 minutit lugemist

Ülemiste City ja Tartu Ülikool alustasid koostööd teadusliku mudeli loomiseks, millega parandada linnaku ligi 12 000 inimese tervisekäitumist. See on osa suuremast plaanist, kuidas luua töö-, elu- ja arengukeskkond, mis motiveerib inimest ja soosib tema edukust. Loodud lahendust saab hiljem edukalt rakendada ka teistes linnades ja linnakutes üle maailma.

Ülemiste Cityl on ülikoolidega käsil mitmeid erinevaid koostööprojekte. “Eelmisel suvel avasime koostöös TalTechiga Tuleviku Linna professuuri, mis aitab linnaruumi arendamisel luua lahendusi kolme suure valdkonna lõikes – mobiilsus, keskkond ja majandus. Koostöös Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainoriga saame sel suvel tutvustada Ülemiste City Radarit, mis mõõdab 40 erineva näitaja abil kogu Ülemiste City arengukeskkonna edukust, arvestades nii äri- kui rohekeskkonna ning toetavate teenuste atraktiivsust. Tartu Ülikooli tervisekäitumise uuring keskendub aga konkreetselt inimesele ja teda mõjutavatele keskkonnateguritele. Selleks, et saaksime iga oma talendi õnnestumisele just tervise hoidmisel ja edendamisel rohujuure tasandilt kaasa aidata, kutsusimegi ellu koostöö Tartu Ülikooliga,” selgitas Mainor ASi juhatuse esimees Kadi Pärnits.

Teadusmudeli loomine on üks osa Tartu Ülikooli mahukast uuringust, mis keskendub kolmele põhilisele mõjutegurile – inimese füüsiline, vaimne ja sotsiaalne tervis (nt sütitavad töösuhted või ka diskrimineerimine). Neid jälgitakse kolmelt erinevalt tasandilt – mida saaks ära teha töötaja ise, mida tööandja ja mida linnak tervikuna.

“Esimest kahte, ettevõtte ja isiku tasandit arvesse võtvaid mudeleid on erinevaid, aga teadaolevalt pole ükski linn, linnak, riik või arendaja arvestanud korraga neid kõiki. See teeb mudelist unikaalse toote maailmas, mida meil selle valmimisel oleks võimalik tootena edasi arendada. Ülemiste City Tervisemaja ja sealsed start-up’id on seda valmis tegema. Teiselt poolt on meie strateegiline otsus arendada linnaku keskkonda lähtuvalt meie talentidest ja muuta seeläbi Ülemiste City rahvusvaheliselt atraktiivseks keskkonnaks, kus iga talent saab õnnestuda,” selgitas Pärnits.

Tartu Ülikooli poolt veab uuringut Tartu Ülikooli psühholoogia vanemteadur Andero Uusberg.

“Põhjalik uuring kaasab nii terviseteadlasi, psühholooge kui ka sotsiolooge ja kommunikatsiooniteadlasi, andes meile mitmekülgse ülevaate sellest, kuidas linnaku inimeste elukvaliteeti parandada. Loodetavasti saab mudelist ka teistele linnakutele hea tööriist, mõistmaks kuhu on vaja arendamisel rõhku panna,” lausus ta. „Üsna unikaalne on ka sotsiaalsetele suhetele tähelepanu pööramine ettevõtete ja linnaku kontekstis,“ lisas Uusebrg.

Tartu Ülikooli uuring valmib kolmes etapis. Esiteks valmib taustauuring sellest, kuidas ärilinnakud mõjutavad inimeste tervist ja tööalast sooritust. Teisena uuritakse, milline on Ülemiste City inimeste tervisekäitumine ning ettevõtete valmisolek töötajate tervise hoidmisele ja edendamisele kaasa aidata. Kolmandas faasis korraldatakse “müksaton” ehk intensiivne arenduspäev, kus otsitakse lahendusi, mil viisil saaks muuta inimeste käitumist tervislikumaks.

Tartu Ülikooli uuring koos linnakutele mõeldud mudeliga on plaanis valmis saada järgmise aasta kevadeks.

Seotud uudised

Kõik uudised

Viimased uudised

Kõik uudised