Uudised

Tallinna Ülikool ja Ülemiste City asuvad koostöös tulevikuharidust edendama

,   2 minutit lugemist

Tallinna Ülikool ja Ülemiste City allkirjastasid 12. oktoobril koostööleppe, et kinnitada mõlema osapoole huvi edendada ühiselt tulevikuharidust ja talentide toetamist. Allkirjastamisele eelnes vestlusring selle üle, milliseid teadmisi, talente ja tehnoloogiaid vajab tuleviku haridussüsteem. 

Foto Kalev Lilleorg

Aruteluringi juhtis Tallinna Ülikooli haridusinnovatsiooni prorektor Kristi Klaasmägi ning selles osalesid ülikooli rektor professor Tõnu Viik, Mainor AS juhatuse esimees Kadi Pärnits, Ericsson AS tegevjuht Andrus Durejko ning Tallinna Ülikooli täiskasvanuhariduse ja mitteformaalõppe professor Kai Pata.

Nii nagu Ülemiste City asutaja, Mainori pikaaegse juhi Ülo Pärnitsa tegevuse keskmes oli inimese rollile ja vastutusele tähelepanu juhtimine, nii soovitakse ka täna Kadi Pärnitsa sõnul Ülemiste Citys tähelepanu juhtida talentidele ning nende toetamisele. „Haridus ja inimesed on kogu kõrge lisandväärtusega targa majanduse alustala – kui me neid ei väärtusta, siis ei saagi me õnnestuda. Talendid on need, kes kiiresti muutuva keskkonna kiuste ja pigem sellest inspireerudes suudavad areneda ning panustada nii enda kui oma organisatsiooni edusse. Talenti tuleb aga sel teel toetada,“ ütles Pärnits.

Foto Kalev Lilleorg

Tallinna Ülikool kui haridusinnovatsiooni eestvedaja ning tulevikuhariduse mõtestaja on pühendunud eri valdkondade ühenduskohtadele ja seal sündiva teadmise mõtestamisele ning levitamisele. Rektor Tõnu Viigi hinnangul ei saa ega tohi mööda vaadata tehnoloogilistest muutustest ning asjaolust, et üha enam vahendavad ja omandavad inimesed haridust tehnoloogiliste vahendite abil. Samuti muutub robotitega koos töötamine tema sõnul osaks meie igapäevast. „Seejuures ei tohi silmist kaotada inimest, tema vajadust olla nähtud ja kuuldud ning sedagi, et ka inimeste ja robotite või inimeste ja virtuaalsete õpikeskkondade vaheline suhe peab põhinema usaldusel.“

Foto Kalev Lilleorg

Aruteluringis avas Ericssoni tegevjuht Andrus Durejko seda, millised on ettevõtja seisukohast need kriitilised tulevikuoskused, milleta töötaja enam hakkama ei saa ning millised eeldused on vaja täita, et luua talentidele kasvulava. 

Tallinna Ülikooli täiskasvanuhariduse ja mitteformaalõppe professor Kai Pata juhtis tähelepanu elukaareülesele õppimisele ja selgitab, milliseid võimalusi pakub töökohal õppe rakendamine. 

Vestlusringi osalejad arutlesid ka selle üle, mida saaksid ettevõtjad ja ülikool koos ära teha, et ühiskonna ja ettevõtete jaoks kriitilistes valdkondades järelkasvu tugevdada ja selle pealekasvu kiirendaa. Kas töökohal õpe ja elukaare ülene õppimine saavad siin abiks olla?

Ülemiste City ja Tallinna Ülikooli vahelise memorandumi keskmes on lubadus aina tehnologiseeruvas maailmas mitte silmist kaotada inimest ning otsida viise, kuidas toetada talente ja nende esilekerkimist. Memorandumi allkirjastamiseks “äratatakse ellu” Ülemiste City asutaja ja Mainori pikaaegne juht Ülo Pärnits, kes ilmub vestlusse avatarina, mille on loonud TLÜ Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi Enactive Virtuality Lab’i juhtivteadur Pia Tikka ja arvutigraafika spetsialist Ats Kurvet. Tegemist on kummardusega tema mõjusale tegevusele. 

Seotud uudised

Kõik uudised

Viimased uudised

Kõik uudised