Uudised

Test City X Activate 

,   3 minutit lugemist

Eesti inimeste oodatav eluiga on kõrgem kui kunagi varem, kuid tervena elatud aastatelt oleme Euroopa Liidus eelviimasel kohal. Tervena elatud aastad (ingl. k. healthspan) on maksimaalne eluiga, mil inimene elab täisväärtuslikult ilma ühegi kroonilise haiguseta. Viimaste Statistikaameti andmete järgi on Eesti elanike keskmine tervena elatud aastate arv on 55,9, mis on 10 aastat lühem EL keskmisest.

See tähendab, et Eesti inimene veedab ligi kolmandiku oma elust erinevate krooniliste haiguste käes, mis mõjutavad tugevalt tema elukvaliteeti ja suurendavad oluliselt tervishoiukulutusi.

Kõige rohkem tervena elatud eluaastaid kaotame just kardiometaboolsete haiguste ehk südamehaiguste ja diabeedi tõttu, mis on nii Eestis kui kogu maailmas kõige levinumad ja kulukamad kroonilised haigused.

Pilootprojekt Ülemiste Citys

Selleks, et analüüsida Ülemiste City töötajate tervislikku seisundit, viis linnakus tegutsev tervisetehnoloogia idufirma Activate Health koostöös Tartu Ülikooli, SYNLAB-i ja Ülemiste City ettevõtetega läbi unikaalse projekti nimega Activate100.

Projekti käigus kaasati Ülemiste City ettevõtetest 100 inimest, kes läbisid põhjaliku vereanalüüsi, kehakoostise analüüsi, vererõhu mõõtmise, 3-minuti step testi ning spetsiaalse dünamomeetri abil tehtava käe haardejõu testi füüsilise vormi kindlaks tegemiseks.

Osalejate hulgast 44% olid alla 29-aastased, 44,1% 30–44 aastased, 9,7% 45–54 aastased ning teised üle 55-aastased. Mehi ja naisi valiti programmi võrdselt.

Osalejad oli kõik enda hinnangul terved ja ilma krooniliste tervisehädadeta. Terviseanalüüside tulemused olid siiski pehmelt öeldes muret tekitavad:

  • 80% vereanalüüsidest oli referentsist väljas näitajaid
  • 40% kehaanalüüsidest oli referentsist väljas näitajaid
  • 20% saadeti koheselt perearsti juurde korduskontrolli

Programmis osalejad läbisid seejärel 100-päevase mikronõustamise programmi Eesti juhtivate arstide ja treenerite juhendamisel, mis hõlmas liikumise, toitumise, une ja stressijuhtimise alaseid tegevusi. Paljudel õnnestus seeläbi oma terviseriske oluliselt maandada, mis kinnitas õigeaegse ennetuse ja varase sekkumise olulisust.

Projekt näitas, et paljudel inimestel, kes arvasid end olevat täiesti terved oli organismi molekulaarselt tasandil võimalik täheldada esimesi ohumärke mõne kroonilise haiguse väljakujunemisest. Meie tänapäevane istuv eluviis, ebatervislik toitumine, vilets unekvaliteet ja pidev stressiseisund on tekitanud soodsa pinnase nn elustiilihaiguste plahvatuslikuks levikuks.

Analüüsist lahenduseni

Pilootprojekti tulemusena jõudsime järeldusele, et ainuke võimalus seda trendi muuta on luua inimestele paremad tööriistad oma füüsilise ja vaimse vormi isesesivaks juhtimiseks.

Selle tulemusena arendasime välja tervikliku tervisejuhtimise rakenduse, mille andsime Test City projekti raames Ülemiste City töötajatele testida. Projektis osalesid töötajad Skeletonist, Playtechist, Thermoryst, Technopolisest, Mainorist, SYNLABist ja Ellex Raidlast.

Läbi viidi kasutajaintevjuud 19 inimesega, 4 töötuba ning hulgaliselt ajurünnakuid. Peamiste probleemidena oma tervise eest hoolitsemisel, tõid töötajad välja kiire elutempo, mis ei võimalda piisaval määral endaga tegeleda ning raskuse hoida pikaajaliselt motivatsiooni üleval erinevate terviseprogrammide läbimisel.

Sellest lähtudes võtsime suuna arendada Activate terviserakendus nutikaks igapäevaseks abiliseks, kes aitab teha tarku otsuseid oma füüsilise, vaimse ja sotsiaalse tervise edendamiseks ning aitab hoida üleval motivatsiooni uute harjumuste juurutamisel.

Projekti tulemusena tõime maikuus turule uuenenud Activate terviserakenduse, mis sisaldab nüüd ka uudset preemiaprogrammi Activate Rewards. Rakendust kasutades kogub inimene igapäevaselt tervisepunkte, osaleb põnevate auhindade loosis ja saab peatselt hakata ka punkte vahetama päris terviseteenuste vastu. Selle jaoks teeme koostööd Eesti juhtivate tervisevaldkonna brändidega nagu SYNLAB, Confido, MyFitness, jt.

Kõikidel Ülemiste City töötajatel on võimalik Activate terviserakendust tasuta 30 päeva proovida.

Activate on koostöös Eesti arstide ja teadlaste arendatud tervisejuhtimise rakendus, mis aitab kasutajal viia oma füüsiline ja vaimne vorm uuele tasemele.

Vaata lähemalt: www.activate.ee

Seotud uudised

Kõik uudised

Viimased uudised

Kõik uudised