Uudised

Test City X Ringo

,   2 minutit lugemist

Probleemist lahenduseni

Ainuüksi Ülemiste Citys leidis veel hiljaaegu kasutust keskmiselt 200 000 ühekordset pakendit aastas. Linnaku orgaaniline kasv ja uute toitlustajate lisandumine tähendaks mõistagi üha suuremat pakendijäätmete mahtu. Sellest tingituna võttis Ülemiste City endale 2022. aastal ambitsioonika eesmärgi – kaotada toitlustajate juurest kõik ühekordsed söögi- ja jooginõud.

Koostööpartneriks valiti Ringo, kelle korduvkasutatava toidupakendi eluiga on keskmiselt 40–120 pesukorda. Üks Ringo toidupakendi elutsükkel võrdub keskmiselt 80 ühekordse karbiga. Seega on ühekordse pakendi jalajälg keskmiselt neli korda suurem kui Ringo korduvkasutaval toidukarbil. Üks Ringo kasutuskord emiteerib 10g CO2, kartongist toidupakend 28g CO2 ja PET plastikpakend 48g CO2.

Mais 2022 korraldati Ringo ümarlaud, mille aitas läbi viia neutraalne koolitaja, SA Teeme Ära tegevjuht Kadi Kenk. Ümarlaua käigus sai selgeks korduspakendite vajalikkus ning sellega kaasnevad valdkondlikud regulatsioonid. Samuti arutleti selle üle, millised eeldused ja tingimused peavad olema teenuse igakülgseks toimimiseks täidetud. Arutelu järgis struktuuri, mille alustaladeks olid lihtsus, motivatsioon ja teadlikkus.

Seminari järel, kus saadi ühiselt aru muutuse vajalikkusest, alustas Ringo kontakteerumist konkreetsete toitlustajatega, et leida pakendite näol sobilikem lahendus.

Kaasamine ja kommunikatsioon

Kaasamisprotsessis osalesid erinevad sidusgrupid – linnaku toitlustajad, R-kiosk, Ülemiste City arendajad Mainor Ülemiste ja Technopolis Ülemiste, linnakus puhastusteenust pakkuv Grandhaus ning mitmed Ülemiste City ettevõtted nagu If, Playtech, Helmes, Nordea, Thermory, Kuehne Nagel, EMTA ja HARNO.

Ambitsioonikale eesmärgile kaotada linnakust kõik ühekordsed söögi- ja jooginõud pandi ka ambitsioonikas tähtaeg – septembri lõpp. Niisiis pühenduti kogu juuli ja augusti protsessi testimisele ning kommunikatsioonile eesmärgiga teha sedavõrd mastaapne muutus linnaku inimeste jaoks võimalikult lihtsaks ja mugavaks. Projekti turundus- ja kommunikatsioonitegevust korraldas linnaku turundustiim koostöös Ringoga. Ülemiste City kliendihaldurid kaasasid toitlustad ning aitasid kaasa sünergia loomisel linnaku ja teenusepakkujate vahel. Muutus eeldas protsessijuhtimist ning mitmete meeskondade, eelkõige kliendihaldurite tuge.

Testperioodil hakkasid Ringo pakendeid kasutama R-kiosk, MinBowl, Dylan Ülemiste. Järk-järgult võtsid erinevad toitlustajad ühekordsete pakendite kõrvale korduspakendid eesmärgiga alates oktoobrist kogu linnakus ühekordne pakend toidu kaasa ostmisel käibelt kaotada. Niisiis oli lahenduse piloteerimiseks ja tagasiside kogumiseks aega vaid napid paar kuud.

Tulemused ja tunnustus

Tänu projekti kõikide osapoolte panusele ning edukale testperioodile õnnestus oktoobris 2022 täielikult Ringo korduvkasutatavatele pakenditele üle minna. Nii linnaku töötajad kui toitlustajad on praeguseks muutuse omaks võtnud ning korduvkasutatavatest pakenditest on saanud uus normaalsus.

Alates projekti (sh testperioodi) algusest on kasutust leidnud kokku üle 69 000 korduvkasutatava toidupakendi. Oktoobrist 2022, mil kogu Ülemiste City korduvkasutatavaid toidupakendeid kasutama hakkas, on kasutust leidnud ligikaudu 8 000 unikaalset toidupakendit kuus.

Korduspakendite rakendamise projekt osutus sedavõrd edukaks, et pälvis Tallinna 2022. aasta ettevõtluskonkursil aasta koostööprojekti auhinna.

Seotud uudised

Kõik uudised

Viimased uudised

Kõik uudised