Kalli-kalli

Kalli-kalli lasteaed

Meie töös on kõige olulisem laps. Me tahame oma lasteaias pakkuda talle parimat mängu- ja õpikeskkonda ning arenemisvõimalust.

Me ei paku lastele valmis lahendusi, vaid innustame neid ise mõtlema ning teadmisi ja oskusi omandama. Kaasame lapsed ka igapäevase tegevuse planeerimisse ja anname lapsele võimaluse ise valikute tegemiseks.

Märkame lasteaia päeva jooksul erinevaid tegevusi, mida laps on valmis ise tegema. Julgustame uusi oskuseid õppima ja tunnustame õppimise protsessi.

Et meie lasteaed oleks turvaline ja meeldiv paik kõigi jaoks, peame väga oluliseks koostööd lapsevanematega. Me anname vanemale tagasisidet tema lapse toimetuste ja saavutuste kohta lasteaias läbi igapäevaste vestluste, viime läbi perevestluseid ja koostame kord aastas arengukirjeldused.

Meil on väiksed rühmad, kus on kuni 17 last, kellega tegeleb alati vähemalt kaks kuni kolm inimest.

Kalli-Kalli lasteaed
Kalli-Kalli lasteaed
Kalli-Kalli lasteaed
Kalli-Kalli lasteaed
Kalli-Kalli lasteaed
Kalli-Kalli lasteaed
Kalli-Kalli lasteaed
Kalli-Kalli lasteaed

    Kaarti laaditakse …