Eesti Rahvusvaheline maja

Eesti Rahvusvahelisest majast saab informatsiooni kõige kohta, mis puudutab välisspetsialisti Eestis töötamist ja elamist. Näiteks on keskuses võimalik taotleda nii elamisluba, lühiajalist tööluba kui ka isikukoodi, registreerida elukohta ning saada infot lasteaedade ning koolivõimaluste kohta. Samuti saavad keskuses töötavate nõustajate poole pöörduda ka ettevõtted välisvärbamist planeerides, et tutvuda vajalike nõuete ning sammudega, mis välisspetsialisti Eestisse toomisega kaasnevad.

Lisaks nõustamisteenustele pakkutakse ka rahvusvahelistumisega seotud üldharivat programmi, keelekohvikuid, kohanemis- ning võrgustikuüritusi erialaste kontaktide leidmiseks.

Uudne teenuskeskus on loodud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse programmi Work in Estonia raames.

Kui seni on Eestisse tööle või ka näiteks tasemeõppesse õppima saabujad pidanud kõigi juriidiliste toimingute tegemiseks külastama erinevaid asutusi ning otsima infot paljudest kanalitest, siis keskuses saab kõik tarviliku ühe päevaga tehtud.  Nõustamist pakuvad PPA, Tallinna linna perekonnaseisuameti ja ettevõtlusameti, Integratsiooni SA, töötukassa ja EASi Work in Estonia nõustajad. Lisaks individuaalsele nõustamisele toimuvad majas ka grupinõustamised.

    Kaarti laaditakse …

    Seotud uudised

    Kõik uudised