Ülemiste City RadarTeenused

Skeemid PDF kujul:Lae alla

Ülemiste City pakub töö- ja õppimiskeskkonda igapäevaselt rohkem kui 16 000 inimesele. Siin paikneb ligi 500 ettevõtet, kõrgkool ja 3 alus- ja üldõpet pakkuvat õppeasutust.

Järgnevalt on antud ülevaade Ülemiste City töötajate ja (üli)õpilaste rahulolust Ülemiste City teenuste ning keskkonnaga. Andmed pärinevad 2022. aasta sügisel korraldatud 551 vastajaga tänavaküsitlusest.

Rahulolu töö- ja
väliskeskkonnaga

Rahulolu kõigi uuritud aspektidega on kõrge nii absoluutnäitajates kui ka võrreldes "Quality of life. European cities" võrdlusandmetega Tallinna, Riia, Vilniuse ja Helsingiga. Sallivuse toletantsuse võrdlusandmetena on kasutatud Teleport andmeid.

Ühistranspordiga
rahulolu

Tuvalisusega
rahulolu

Sallivus ja
tolerantsus

Pea pooled käivad tööl
ühistranspordiga,
jalgrattaga või jalgsi.

Buss

22 %

Ratas

5 %

Jalgsi

6 %

Rong

3 %

Tramm

17 %

82% kulutab tööle jõudmiseks
vähem kui 45 minutit

15-29 min

42 %

30-44 min

27 %

- 15 min

13 %

45-59 min

11 %

1+h

7 %

Soovitusindeks

Rahulolu Ülemiste City keskkonnaga on kõrge ning soovitusindeks ületab 40% nii ÜC ettevõtete esindajate, töötajate, välistöötajate kui ka üliõpilaste hulgas.

Ettevõtted
+ 74
Töötajad
+ 49
Välistöötajad
+ 43
Üliõpilased
+ 46
Starbucks
+ 77
Apple
+ 47
Google
+ 11
Facebook
- 21