Ülemiste City RadarTeenused

Skeemid PDF kujul:Lae alla

Ülemiste City pakub töö- ja õppimiskeskkonda igapäevaselt rohkem kui 14 000 inimesele. Siin paikneb ligi 500 ettevõtet, kõrgkool ja 3 alus- ja üldõpet pakkuvat õppeasutust.

Järgnevalt on antud ülevaade Ülemiste City töötajate ja (üli)õpilaste rahulolust Ülemiste City teenuste ja keskkonnaga. Andmed pärinevad 2020 aasta sügisel läbiviidud 407 vastajaga tänavaküsitlusest.

Rahulolu töö- ja
väliskeskkonnaga

Rahulolu kõigi uuritud aspektidega on kõrge nii absoluutnäitajates kui ka võrreldes Quality of life European cities 2019 võrdlusandmetega Tallinna, Riia, Vilniuse ja Helsingiga. Sallivuse toletantsuse võrdlusandmetena on kasutatud Teleport andmeid.

Ühistranspordiga
rahulolu

Tuvalisusega
rahulolu

Sallivus ja
tolerantsus

Pea pooled käivad tööl
ühistranspordiga,
jalgrattaga või jalgsi.

Buss

21 %

Ratas

3 %

Jalgsi

2 %

Rong

2 %

Tramm

21 %

85% kulutab tööle jõudmiseks
vähem kui 45 minutit

15-29 min

37 %

30-44 min

28 %

- 15 min

20 %

45-59 min

12 %

1+h

3 %

Soovitusindeks

Rahulolu Ülemiste City keskkonnaga on kõrge ning NPS soovitusindeks ületab + 60 punkti nii Ülemiste City ettevõtete esindajate, töötajate, välistöötajate kui ka üliõpilaste hulgas.

Ettevõtted
+ 74
Töötajad
+ 64
Välistöötajad
+ 66
Üliõpilased
+ 67
Starbucks
+ 77
Apple
+ 47
Google
+ 11
Facebook
- 21
Lae alla