Ülemiste City RadarKeskkond

Skeemid PDF kujul:Lae alla

Ülemiste Citys väärtustatakse keskkonnasõbralikku mõtteviisi, puhast ja tervislikku töö- ja elukeskkonda. Arendajad on seadnud ambitsioonikad eesmärgid rohe- ja puhkealade, energiasäästu ja ringmajanduse edendamisel.

Linnaku keskkonnaeesmärgid aastaks 2025

LEED büroohoonete osakaal
95,1%
90%
Elektroonilised rattahoiukohad
188
200
Elektriautode laadimiskohad
15
50
Rohealade pindala
44226
45000
Väljas töötamise kohad
190
240
Välised rekreatsioonialad
1807
2100
Töötajate rahulolu keskkonnaga
81%
85%
Jäätmete hulk töötaja kohta
45kg/in
57kg/in
Olmejäätmete liigiti kogumine
22%
55%

Ülemiste City loobus 2022 aastaks täielikult ühekordsete toidukarpide kasutamisest

Aastas jääb tekkimata 13-korruselise büroohoone mahus pakendijäätmeid

Aastaks 2030 on kogu linnak liitunud kaugkütte ja -jahutusega

10 000 m2 suuruse ligi nullenergia kontorihoone kaugküttega hoiame kokku 37 000 CO2 aastas. Aastal 2030 kui kogu linnak on liitunud kaugkütte ja -jahutusega, väheneb aastane CO2 emissioon koguses, mis on võrreldav 144 000 puuga metsa keskkonnamõjuga. Pindalalt on see võrreldav Kadrioru pargi või kahe Ülemiste City linnakuga.

Iga büroohoone säästab 1500 puuga metsatuka jagu CO2 aastas tänu rohelisele kaugkütte- ja jahutuse lahendusele.

LEED kontorihooned on vee- ja keskkonnasäästlikud

LEED seritifitseeritud hooned tarbivad kuni 11% vähem vett. Meie linnaku kontekstis tähendab see säästu 3,2 milj l aastas vett, mis on 40 000 inimese joogivesi ööpäevas.

Pärnu~40.000 elanikku

Säästame aastas sama palju vett kui tarbivad Pärnu elanikud 1 ööpäevaga

Ülemiste Citysse on paigutatud 100 lindude pesakasti

See tähendab, et Ülemistesse on oodata iga kevad 200 lindu koos järglastega.

Ootame igal kevadel linnakusse 200 lindu oma pere looma