Ülemiste City RadarKeskkond

Skeemid PDF kujul:Lae alla

Ülemiste Citys väärtustatakse keskkonnasõbralikku mõtteviisi, puhast ja tervislikku töö- ja elukeskkonda. Arendajad on seadnud ambitsioonikad eesmärgid rohe- ja puhkealade, energiasäästu ja ringmajanduse edendamisel.

Linnaku keskkonnaeesmärgid aastaks 2025

2023 saavutustase
2025 sihttase
LEED büroohoonete osakaal
89%
min 90,0%
Elektroonilised rattahoiukohad
202
200
Elektriautode laadimiskohad
22
50
Rohealade pindala
43 799
45 000
Parkide ja õues asuvate vaba
236
240
Parkide ja õues asuvate vaba aja alade kasutus
41%
50%
Välised rekreatsioonialad
1827
2100
Töötajate rahulolu keskkonnaga
90,5%
min 85%
Jäätmete hulk töötaja kohta
33 kg/in
min 57 kg/in
Olmejäätmete liigiti kogumine
22,0%
55%

Ülemiste City loobus 2022. aastal täielikult ühekordsete toidukarpide kasutamisest

Kui laduda kõik 2023. aastal Ülemiste Citys kasutatud korduspakendid üksteise otsa, ulatuks torn 6,5 km kõrgusele.

Mount Everest
8,8km

Mount Everest
Base Camp
5,3km

Ülemiste Citys kasutust leidnud korduspakendid 6,5km

Aastaks 2030 on kogu linnak liitunud kaugkütte ja -jahutusega

10 000 m2 suuruse liginullenergia kontorihoone kaugküttega hoiame kokku 100 000 CO2 aastas. Aastal 2030, kui kogu linnak on liitunud kaugkütte ja-jahutusega, väheneb aastased CO2 emissioon koguses, mis on võrreldav 144 000 puuga metsa keskkonnamõjuga. Pindalalt on see võrreldav Kadrioru pargi või kahe Ülemiste City linnakuga.

Iga büroohoone säästab 1500 puuga metsatuka jagu CO2 aastas tänu rohelisele kaugkütte- ja jahutuse lahendusele.

LEED kontorihooned on vee- ja keskkonna-säästlikud

LEED seritifitseeritud hooned tarbivad kuni 11% vähem vett. ÜC kontekstis tähendab see säästu 3,2 mln l aastas vett. mis on 40 000 eestlase joogivesi ööpäevas.
*Vee kokkuhoid saavutatakse seadmete abil (automaatsegistid, veesäästlikud loputuskastid jne.)

Pärnu~40 000 elanikku

Säästame aastas sama palju vett kui tarbivad Pärnu elanikud 1 ööpäevaga

Ülemiste Citysse on paigutatud 100 lindude pesakasti

See tähendab, et Ülemistesse on oodata iga kevad 200 lindu koos järglastega.

Ootame igal kevadel linnakusse 200 lindu oma pere looma