Ülemiste City RadarTeadmised

Skeemid PDF kujul:Lae alla

Ülemiste Citys tegutsevates ettevõtetes töötab enam kui 15000 inimest. Neist 76% on kõrgharidusega ja lausa 26% teaduskraadiga. Kulutused teadusele, arendustegevusele ja innovatsioonile moodustavad ettevõtete käibest ligi 11%. Lisaks õpib siinsetes haridusasutustes kokku pea 2000 õpilast ja üliõpilast. Andmed pärinevad ettevõtjaportaalist, statistikaametist, EMTA-st ja iga-aastastest Ülemiste City töötajate, õpilaste ja elanike küsitlusest.

Teaduskraadiga ja kõrgharidusega töötajate osakaal

Eesti
Ülemiste City
Ülemiste City

Teadus- ja
arendustegevus

0,9%

Eesti ettevõtlussektoris 4332 T&A kohustusega töötajat

4,1%

Ülemiste City ettevõtetes 530 T&A kohustusega töötajat

*Statistikaameti poolt kogutava
aruandluse järgi

Ettevõtete teadus- ja arendustegevus

Erinevused statistikaameti andmetest tulenevad peamiselt asjaolust, et paljud ettevõtted kus teadus- ja arendustegevus tegelikult toimub, ei täida statistikaameti T&A aruandeid.