Ülemiste City RadarTeadmised

Skeemid PDF kujul:Lae alla

Ülemiste City’s paikneb kokku ligi 500 ettevõtet, kus töötab enam kui 11 tuhat inimest. Lisaks õpib Ülemiste City asuvate õppeasutustes kokku peaaegu kaks tuhat õpilast ja üliõpilast.

Andmed pärinevad ettevõtjaportaalist, statistikaametist ja EMTA-st. Lisaks toimus detsembris 2020 Ülemiste City ettevõtete valimiuuring, milles osales 72 ettevõtet.

Haridus

Eesti
Ülemiste City
Ülemiste City

Teadus- ja
arendustegevus

0.8%

Eesti ettevõtlussektoris 3729 T&A kohustusega töötajat

4.1%

Ülemiste City ettevõtetes 455 T&A kohustusega töötajat

*Statistikaameti poolt kogutava
2019. aasta aruandluse järgi

Teadus- ja arendustegevus ettevõtetes

Erinevused statistikaameti andmetest tulenevad peamiselt asjaolust, et paljud ettevõtted kus teadus- ja arendustegevus tegelikult toimub, ei täida statistikaameti T&A aruandeid.

Lae alla