Ülemiste City RadarTeadmised

Skeemid PDF kujul:Lae alla

Ülemiste Citys paikneb kokku ligi 500 ettevõtet, kus töötab, õpib ja elab ligi 16 000 inimest. Lisaks õpib Ülemiste City asuvate õppeasutustes kokku peaaegu 2000 õpilast ja üliõpilast.

Andmed pärinevad ettevõtjaportaalist, statistikaametist ja EMTA-st. Lisaks toimus detsembris 2020 Ülemiste City ettevõtete valimiuuring, milles osales 72 ettevõtet.

Teaduskraadiga ja kõrgharidusega töötajate osakaal

Eesti
Ülemiste City
Ülemiste City

Teadus- ja
arendustegevus

0.9%

Eesti ettevõtlussektoris 4332 T&A kohustusega töötajat

4.1%

Ülemiste City ettevõtetes 530 T&A kohustusega töötajat

*Statistikaameti poolt kogutava
aruandluse järgi

Ettevõtete teadus- ja arendustegevus

Erinevused statistikaameti andmetest tulenevad peamiselt asjaolust, et paljud ettevõtted kus teadus- ja arendustegevus tegelikult toimub, ei täida statistikaameti T&A aruandeid.