Ülemiste City RadarMajandus

Skeemid PDF kujul:Lae alla

Ülemiste Citys paikneb kokku ligi 500 ettevõtet, kus töötab enam kui 15 000 inimest. Meie ettevõtete toodetav lisandväärtus on aastatel 2015–2022 kasvanud peaaegu neli korda. Ülemiste City on tänaseks kasvanud Eesti kolmandaks majanduslinnaks, jäädes alla vaid Tallinnale ja Tartule. Andmed pärinevad ettevõtjaportaalist, statistikaametist ja EMTA-st.

Linnaku majandustulemuste dünaamika

Andmed pärinevad ettevõtjaportaalist, statistikaametist ja EMTA-st.

Ülemiste City ettevõtete kasvukeskkonnana

Ülemiste Citys ettevõtetest 213 on siin asunud juba aastast 2019. Joonisel on esitatud nende ettevõtte lisandväärtuse kasvu indeks (2019 = 100%) võrdluses kõigi Eesti ettevõtete lisandväärtuse indeksiga. Näeme, et kogu vaadeldaval perioodil Ülemiste Citys tegutsenud ettevõtete lisandväärtus on kasvanud kiiremini kui mujal.

Keskmine brutopalk

Eesti kolmas majanduslinn

Võrdluses Eesti linnade ettevõtlussektori tööjõumaksudega jääb Ülemiste City alla vaid Tallinnale (58%) ja Tartule (6,5%), edestades Pärnut (2,4%).

Ülemiste City 3,44%

Töötaja kohta toodetav lisandväärtus

80 000

Ülemiste City IT-sektor

72 000

Ülemiste City

47 000

Eestis

58 000

Tallinnas

Ekspordi osakaal müügitulus

Ülemiste City IT-sektori osakaal Eesti vastavas valdkonnas

0%

Ülemiste City IT-sektori ekspordi osakaal Eesti vastavas valdkonnas

0%