Ülemiste City RadarMajandus

Skeemid PDF kujul:Lae alla

Ülemiste Citys paikneb kokku ligi 500 ettevõtet, kus töötab enam kui 16 000 inimest. Meie ettevõttete poolt toodetav lisandväärtus on aastatel 2015-2021 kasvanud ligi 3 korda. Kasv on võrdselt jagunenud nii laienemisest tuleneva kasvu kui ettevõte sisemise kasvu vahel.

Andmed pärinevad ettevõtjaportaalist, statistikaametist ja EMTA-st.

Linnaku majandustulemuste dünaamika

Andmed pärinevad ettevõtjaportaalist, statistikaametist ja EMTA-st.

Ülemiste City ettevõtete kasvukeskkonnana

Ülemiste City ettevõtetest 53 on siin asunud juba aastast 2014. Joonisel on esitatud nende ettevõtte lisandväärtuse kasvu indeks (2014=100%) võrdluses kõigi Eesti ettevõtete lisandväärtuse indeksiga. Näeme, et kogu vaadeldaval perioodil ÜCs tegutsenud ettevõtete lisandväärtus on kasvanud kiiremini kui mujal.

Keskmine brutopalk

Tööjõumaksud

Võrdluses Eesti linnade ettevõtlussektori tööjõumaksudega jääb Ülemiste City alla vaid Tallinnale (56,2%) ja Tartule (6,5%), edestades Pärnut (2,5%).

Ülemiste City 3.4%

Töötaja kohta toodetav lisandväärtus

63000

Ülemiste City

64000

Ülemiste City IT-sektor

37000

Eestis

44000

Tallinnas

Ekspordi osakaal müügitulus

COVIDi mõju tööjõukuludele

14%

erinevust tähendas ca 4 mln € täiendavat maksutulu riigile

Ülemiste City IT-sektori osakaal Eesti vastavas valdkonnas

0%

Ülemiste City IT-sektori ekspordi osakaal Eesti vastavas valdkonnas

0%