Ülemiste City Stairway Champions 2022

Kutsume kõiki kogukonnaliikmeid esmakordselt toimuvale trepijooksu teatevõistlusele – Ülemiste City Stairway Champions 2022! Ei ole vahet, kas oled vilunud treppidel käimises või liftinuppude vajutamises, sest see võistlus saab olema jõukohane kõigile! 🏆

Kas sina koos kolleegiga võiksite olla maailma esimesed Ülemiste City Stairway Champions uhked tiitlikandjad?
REGISTREERI! https://bit.ly/ÜC-Stairway-Champions-2022

☝️ Tiimid on kaheliikmelised, kuid igast ettevõttest võib kirja panna mitu tiimi. Võistlus toimub 31. märtsil kell 13.30-15.00.

Reeglid on lihtsad – igas tiimis on kaks liiget ning esimene tiimiliige jookseb esimesed kuus korrust ja teine tiimiliige jookseb ülejäänud kuus korrust. Ohutuse huvides jooksevad tiimid aja peale, mitte korraga. Poolfinaal toimub paralleelselt nii Öpiku kui Palmi majas ning finaal Palmi majas.

Kuna tegemist on kiire pingutusega, siis võistluseks sobib vabalt kontoririietus. Küll aga julgustame tiime oma võistluskostüümile loovalt lähenema, sest on teada värk, et mida karvasem, sulelisem või värvilisem kostüüm seljas, seda kiiremini jalad võtavad! 🐯

Hoogsat harjutamist ja treppidel näeme!

//

We invite all community members to the tower running relay race—Ülemiste City Stairway Champions 2022! It doesn’t matter if you’re a master at taking the stairs or pressing the elevator buttons because this race will suit everyone! 🏆

Could you and your colleague be the proud title bearers of the world’s first Ülemiste City Stairway Champions?
Register from the link above!

☝️ All teams can have two members, but companies can sign up multiple teams. The competition takes place on March 31 from 13:30-15:00.

The rules are simple—the first team member runs the first six floors, and the second team member runs the rest six floors. For safety reasons, teams run on time and not all at once. The semi-final will occur in parallel in both Öpiku and Palm houses and the final in Palm house.

As it’s a quick effort, office clothing suits the competition. However, we encourage teams to take a creative approach in picking out your competition costume. After all, it’s a known fact that the more hairy, feathery or colourful a costume is, the faster your legs are! 🐯

Have fun practising, and we’ll see you on the stairs!

Vaata lisaks

Kõik sündmused