Tervisenäituse avamine // Health exhibition’s opening

👋 Tule ja avame koos Eesti esimese tervisele suunatud välinäituse!

Näituse eesmärgiks on tõsta talentide teadlikkust oma tervisest ning pakkuda võimalust omandada teadmisi viisidest, kuidas tervist toetada. Välinäitus kulgeb mööda kõnnikoosoleku rada ning koosneb 6st stendist, millest igaüks keskendub olulisele tervise aspektile nagu toit, uni, vaimne tervis, liikumine jm.

Tervise edendamisest on kasu, kui me leiame endas huvi ja motivatsiooni selle nimel tegutseda – rohkem ennast liigutama, töö- ja vaba aega planeerima, üksteisega suhtlema ja endaga tööd tegema. Näituse avamisele ootame kõiki linnaku talente, HR- ja personalitöötajaid ning meie koostööpartnereid, kes väärtustavad oma füüsilist ja vaimset tervist ning heaolu. Tervisenäituse giidiks on Eesti Tervisemuuseumi juht Kadri Rannala. Näitus avatakse virgutava soojendusvõimlemisega.

Aeg: 22.09 kell 11.00
Koht: Ülemiste City park (Keevise 3)

Tervisenäitus on valminud Ülemiste City, Tartu Ülikooli ja Tervisemuuseumi koostööprojektina ning on avatud kõnnikoosolekuraja kõrval aastaringselt kõigile huvilistele.

Kohtume juba sel neljapäeval!

//

👋 Come and let’s open Estonia’s first health-oriented outdoor exhibition together!

The exhibition aims to raise the awareness of talents about their health and to offer an opportunity to acquire knowledge on ways to support health. The outdoor exhibition runs along the path of the walking meeting and consists of 6 stands, each focusing on an essential aspect of health such as food, sleep, mental health, exercise, etc.

Health promotion is beneficial if we find interest and motivation to act for it – to move more, plan work and leisure time, communicate with each other and work on ourselves. At the exhibition’s opening, we are waiting for all the town’s talents, HR and personnel workers and our cooperation partners who value their physical and mental health and well-being. Kadri Rannala, head of the Estonian Health Museum, guides the health exhibition. The exhibition opens with an exhilarating warm-up exercise.

Time: 22.09 at 11 a.m
Location: Ülemiste City park (Keevise 3)

The health exhibition has been completed as a collaborative project of Ülemiste City, the University of Tartu and the Health Museum. It is open to all interested people all year round next to the walking meeting track.

See you this Thursday!

Vaata lisaks

Kõik sündmused