Technopolis Business Breakfast: Juhtimine – Kuidas võita kui kaotad?

28 veebruaril toimuv Technopolis Business Breakfast võtab ette juhtimise, meeskonnatöö ja vastutuse võtmise organisatsioonis. Koolitusel keskendutakse meeskonnatööle ning kuidas iga indiviid organisatsioonis leiaks viisi kuidas läbi oma tegevuse juhtida ennast ning teisi inimesi enda ümber. Seejärel vaatame sügavuti vastuse võtmisesse ning kuidas seda samm sammu haaval teha. Mis on selle tulem, kui vastutust võetakse või ei võeta ja kuidas erinevad protsessid headel aegadel ja siis, kui on kriis. Eesmärgiks on saavutada usaldus ja koostöö, mis suurendab kordades meeskonnatöö efektiivsust ning tulemuslikkust.

Oma kogemust jagavad paneeldiskussioonis Tele 2 Eesti tegevjuht Margus Nõlvak ja IUTE GROUP AS Personalijuht Urve Saar

Hommikuseminarilt saad kaasa asjalikke näpunäiteid kuidas saavutada oma ettevõttes usaldus ja koostöö, mis suurendab kordades meeskonnatöö efektiivsust ning tulemuslikkust.
Combat Ready on ainuke ametlik partner Euroopas, Ameerika eriüksuse Navy SEALs erusõjaväelaste Jocko Willinki ja Leif Babini loodud juhtimise konsultatsiooni ettevõttele Echelong Front. Kes on andnud välja mitmeid USA bestsellereid juhtimise teemadele, mis on tõlgitud ka eesti keelde nagu näiteks „Ülim vastutus“, „Juhtimise strateegia ja taktika“, „Distsipliin = vabadus“ mõtteviisile.

How to win when losing? (NB! in Estonian language)

On February 28 Technopolis Business Breakfast will address leadership, teamwork and accountability in an organization. The morning seminar focuses on teamwork and how each individual in the organization can find a way to lead themselves and other people around them through their activities. Then we’ll take a deep dive into taking responsibility and how to do it step by step. What is the result of taking responsibility or avoiding it and how do the processes differ in good times and in crisis situation. The goal is to achieve trust and cooperation, which will multiply the efficiency and effectiveness of teamwork.

To wrap it together our panellist Margus Nõlvak, CEO of Tele2 Estonia and Urve Saar Head of Staff from IUTE GROUP AS share they stories how those methods have been implemented in their business and how successful has it been.

Combat Ready is the only official partner in Europe of Echelong Front, a management consulting company founded by American Navy SEALs Jocko Willink and Leif Babin. They have published several US bestsellers on management topics, which have also been translated into Estonian, such as “Extreme Ownership”, “Leadership Strategy and Tactics”, “Discipline Equals Freedom: Field Manual”

Vaata lisaks

Kõik sündmused