Arenguseminar juhtidele

Kutsume Sind juhtidele ja ettevõtjatele suunatud Ettevõtte Loomuliku Arengu seminarile:

See on uue põlvkonna tööriist, mis aitab mõista Sinu ettevõttet kui tervikut ning probleemide ja kriiside kujunemise loogikat ettevõttes. Seminar on praktiline sissejuhatus ehk eeldus, et valida Sinu ettevõttele sisekoolitus ning kavandada ja ellu viia konkreetne arenguprotsess, mis tagab ettevõtte pikaajalise jätkusuutlikkuse.

Seminar toimub 22. mail Ülemiste City’s / Lõõtsa 6 / W. Zappi hoone / Helsinki saalis

Seminarile on mõtet tulla kui otsid vastust alljärgnevatele küsimustele:

? Kuidas leida tänases suures segadikus ja vastandumises kõigile osapooltele kasulikke lahendusi?
? Kuidas paremini mõista oma ettevõttest lähtuvalt inimeste ja ühiskonnaga seonduvaid probleeme?
? Kuidas kiiresti muutuvas ärimaailmas pikaajalisi plaane teha?
? Kuidas vastandlikud pinged arenguimpulsiks muundada?
? Kuidas leida soodne hetk pikaajalist edu tagava otsuse tegemiseks? ? Kuidas muuta väärtuse kujunemise protsess ettevõttes kõigile nähtavaks ja innustavaks?
? Kuidas kasutada kriise oma meeskonnaga kvalitatiivselt uuele tasemele tõusmiseks?
Eesti ettevõtlust ei vii edasi halastamatu konkurents, vaid koostöö, usaldus ja kogukondlikus:
? Eesti ettevõtluse arengu eeldus on kvalitatiivne muutus inimsuhetes.
? Kindlaim kaitse igale rahvale on mõistev, austav ja kokkuhoidev ühiskond.
? Vastandumise asemel õpime andestama ning ühiseid väärtusi leidma ja hoidma.
? Seame uueks eesmärgiks koostöö ja inimese arengu, mitte kasumi iga hinna eest.

Arenguseminar on praktiline sissejuhatus Sinu ettevõttele sisekoolituse valimiseks ja ettevalmistamiseks, et seejärel kavandada ja edukalt ellu viia konkreetne arenguprotsess, mis tagab ettevõtte pikaajalise jätkusuutlikkuse.

Seminaripäeva täpsem ajakava:

10:00 – 11:30 Inimese arengu vähetuntud tsüklilisus. Võrdlus organisatsiooni ja ühiskonna arenguga. Viljaka pinge vajalikkusest. Kriisi ja probleemi positiivse olemuse avamine.
11:30 – 11:45 Paus
11:45 – 13:15 Ettevõtte 4 arengufaasi: pioneeri, eristumise, ühildumise ja sidususe faas. Arengufaaside transformatsioon läbi konkreetsete kriiside.
13:15 – 14:00 Lõuna
14:00 – 15:30 Tehniline, sotsiaalne ja kultuuriline allsüsteem ettevõttes ning nende 7 olemuselementi. Ettevõtte väärtusloome ahela kujundamine.
15:30 – 15:45 Paus
15:45 – 17:15 Ettevõtte arengu baasprotsessid ja nende analüüs. Ettevõtte arengu diagnoosimine.

Arenguseminari kõnelejad:

Tiit Urva
Arengunõustaja
Telefon: +372 506 6537
E-post: tiit@arengukulg.ee

Tiit Urva, kes algselt õppis Tartu Ülikoolis majandusküberneetikat ja hiljem ärijuhtimise magistriks. On olnud EBSis ettevõtluse lektor ja mõned aastad osalenud seal doktorantuuris. Töökogemused on olnud erinevates ettevõtetes ja organisatsioonides juhtimisega seotud rollides. Tosin aastat on olnud seotud alustavate ettevõtjate nõustamise ja koolitamisega Tartu Teaduspargi Inkubatsioonikeskuses.

Alates aastast 2006 käivitas konsultatsiooniettevõtte Arengukulg OÜ, mille kaudu tutvustab Euroopa eesrindlike juhtimis- ja arengukontseptsioone. Kirjastas F. Glasl ja B. Lievegoedi raamatu „Ettevõtte dünaamiline areng“ ja kohandas Eesti oludesse organisatsiooniarengu koolitusi, mis põhinevad Glasli ja Lievegoedi ettevõtte arengufaaside mudelist lähtuval diagnostikal. Kasutab organisatsioonide muutuste juhtimisel orgaanilist arenguprotsesside metoodikat.

Lepingulise õppejõuna õpetab Tartu Ülikooli Narva kolledžis ettevõtlusega seotud õppeaineid sh muutuste juhtimist. Aastal 2015 osales esimese eetilise Hea Koostöö HLÜ käivitamisprotsessis ja on täna selle juhatuse liige. Ettevalmistamisel on Rudolf Steineri loengute põhjal eesti keeles väljaantav raamat „Uue majandusteaduse ülesanded“.

Aivar Haller
Mentor
Telefon: +372 516 2211
E-post: aivar@haller.ee

Aivar Haller on pühendanud pikemad perioodid oma elust spordile, teatrile, ettevõtlusele ja haridusinnovatsioonile. Kolmekümne aasta jooksul olnud mentoriks paljudele tippsportlastele ja -juhtidele. Põhjalikult õppinud erinevaid organisatsiooni arenguteooriaid ja neid ka edukalt ellu rakendanud. Aidanud üles ehitada terve hulga ettevõtteid ja organisatsioone ning toetanud nende jõudmist ühiskonnas tähelepanu väärivate tulemusteni. Osaleb aktiivselt mitmete valitsuskomisjonide ja ekspertkogude töös. Euroopa Lastevanemate Liidu juhatuse liige ja haridusvaldkonna asepresident. Tema tegemistest võib lähemalt lugeda SIIT

Koolituse kohta lisainfot saad lugeda meie kodulehelt:
https://arenar.ee

Koolituse hind:
Koolitusele pileti ostmine toimub 21. maini või kuni kohti jätkub:
Pilet ühele osalejale 249 € + km – http://bit.ly/2VrAdXc
Pilet kahele osalejale 399 € + km – http://bit.ly/2Jp2S82

Hinna sees on:
? koolitusmaterialid
? küsimustik
? esitlusmaterial
? kokkuvõtted
? toitlustamine
? juhtimisõpik

Kohtade arv on piiratud!!!

Mida eelmise koolituse osalejad arvasid:

?Jari Kukkonen, juhtimiskonsultant ja ettevõtja
ELA mudel pakub välja uue ja väga huvitava vaatenurga organisatsiooni arenguetappidele. See võimaldab hinnata ettevõtte praegust arenguetappi ning aitab mõista, kuidas järgmisele arengutasemele jõuda. Väga inspireerivad olid erudeeritud koolitajate ja laia silmaringiga osalejate arutelud.
?Andres Sirel, Insplay
Juhina soovin oma ettevõtte arengut teadlikult suunata luues selleks oma inimestele sobiliku arengukeskkonna. ELA käsitlus aitas luua laiemat konteksti, kuidas arenguptotsessidele terviklikumalt läheneda ja milliseid tööriistu praktikas rakendada. Eriti kõnetasid mind Aivari ja Tiidu toodud elulised näited, mis süstisid uut inspiratsiooni.
?Asko Talu, mentor
ELA koolitus andis väga hea süsteemse ja tervikliku lähenemise organisatsioonile ning selle juhtimisprotsessidele ja aitas näha oma organisatsiooni teise vaatenurga alt. Oli väga huvitav hinnata seda, mis arengufaasis parasjagu oleme ja mis edasi võiks saada. Seminari tulemuseks on kindlasti teadlikumad juhtimisotsused. Soovitan ELA koolitust soojalt juhtidele, kes tunnevad vajadust enda ja oma inimeste arengusse suurema teadllikkusega panustada.
?Harli Uljas, BDA partner ja vanemkonsultant
ELA on väga õige valik, kui tunned juhina vajadust treenida enda ja töötajate enesearenguvajadust ning vastutustunnet, et ise rohkem üldjuhtimise protsessile keskenduda. Aga tõsisele bossile see koolitus ei sobi – tärkaks liiga palju aktiivseid mõtlejaid ja otsustajaid.
?Endo Viires, visionäär ja strateeg
ELA koolitus aitas mul mõista inimese ja ettevõtte arengufaase, nende kujunemist ja terviklikke seoseid. Mõistsin, miks halba unustada ei tohi (et mitte taas vanu vigu korrata) ja miks inimeste ning elu kui terviku mõistmine ja andestamine nii vajalik on (et mitte minevikku takerduda). Sain kinnitust, et iga kriis on loomingu allikas ehk suurepärane võimalus luua uue kvaliteediga suhted. Mulle tundub, et see ongi uue ajastu võtmeoskus! Tänan, et mind selle äratundmiseni aitasite! Soovitan ELA koolitust tänases kiiresti muutuvas maailmas igale tippjuhile.
?Meelis Voolmaa, Eesti Energiasäästu Assotsiatsioon
ELA koolitus on tummine teemakäsitlus kõigile, kes moel või teisel puutuvad kokku organisatsiooni juhtimise ja arenguga. Tiit ja Aivar on praktikud, kel taskud kogemustest pungil. Mõlemad oskavad luua elavaid seoseid organisatsiooni igapäevatöö ja ajatu juhtimisfilosoofia vahel. Õhkkond oli nii inspireeriv, et pool vihikut sai täis kuuldud mõtteid ja teine pool omi praktilisi lahendusi, mida täna juba töös rakendan.
?Silver Tiido, Tehnoaudit OÜ
ELA seminar andis mulle kui ettevõtte juhile arusaamise sellest, kus ja millises arenguetapis ettevõte hetkel on. Samuti paranes koolituse käigus tervikpildi nägemise oskus organisatsioonide arengust tervikuna. Lisaks tekkis palju erinevaid mõtteid ja ideid, kuidas ettevõtet teadlikult edasi arendada, säilitades organisatsiooni kõigile osapooltele loomuliku ja orgaanilise arengu. Aitäh Aivar ja Tiit, et panustate arengusse!
?Hillar Lõhmussaar, Eesti Liikluskindlustuse Fond
Digiajastu kõrvalmõjuna eeldame, et süsteem tähendab midagi insener-tehnilist. Aga mõelgem taimele. On üsna ilmne, et taime areng toimub kindlas järjekorras objektiivsete seaduspärade järgi. Inseneri on väga vaja, et aia kastmissüsteem toimiks. Aga tähtis on ka hooliv aednik, kelle töö saab kanda vilja inseneriga läbimõeldud koostööd tehes. ELA koolitus aitas mul näha organisatsiooni kui elavat, loogiliselt arenevat organismi ja taibata, millised on juhi kui inseneri ja juhi kui aedniku ülesanded.

Vaata lisaks

Kõik sündmused