Nordplus Open Seminar: Educating Your Employees in Workplace

Seminar: Educating your employees in workplace – challenges and opportunities

Finding employees is often difficult and finding great employees is a major challenge. One solution is better cooperation between companies and higher education institutions, incl. work-based learning. The seminar will present best practices both from Estonia and abroad and from the point of view of companies and universities. In the second part of the seminar, everyone will have a chance to discuss how to build the best possible employees for the company through workplace-based learning. The workshop will be broadcast LIVE. The link will be sent just before the FB event to the wall.

Please register here: https://bit.ly/2kZNepO

Seminar schedule:
12.30 – 13.50 „Best Practices for School-Business Collaboration in Workplace-Based Learning“.
• Aalborg University experiences in work-based learning –
Janne Bang (Aalborg University)
• OAMK Labs and Incubator – Kimmo Paajanen (University of
Applied Sciences, Oulu)
• Proakademia – Timo Nevalainen (Tampere University of
Applied Sciences)
• Cleveron Academy – Kristjan Oad (Estonian University of
Applied Sciences Mainor)
• Work-based learning at Hansab – Anneli Laines (Hansab Ltd.)
13.50 – 14.00 Paus
14.00 – 15.30 Workshop: „Educating your employee – challenge and opportunity. How to apply workplace based learning.“
The seminar will be moderated by Helna Karu-Baher, Chief Specialist of Estonian Education Competence at Innove.

#ulemistecity #nordplus #workbasedlearning #EUAS

//

Seminar: Töötajate koolitamine: väljakutsed ja võimalused

Töötajaid on enamasti keeruline leida ja eriti suur väljakutse on leida häid töötajaid. Üheks lahenduseks on ettevõtete ja kõrgkoolide parem koostöö sh. töökohapõhine õpe. Seminaril tutvustatakse parimaid praktikaid nii Eestist kui välismaalt ning nii ettevõtete kui kõrgkoolide seisukohast. Seminari teises osas on kõikidel võimalik kaasa arutada, kuidas töökohapõhise õppe toel ettevõttele võimalikult häid töötajaid kasvatada. Töötoast tehakse otseülekanne! Link saadetakse vahetult enne FB sündmuse seinale.

Palun registreeri siin : https://bit.ly/2kZNepO

Seminari ajakava:
12.30 – 13.50 Parimad praktikad koolide ja ettevõte koostööst töökohapõhises õppes
• Aalborgi Ülikool kogemus töökohapõhises õppes – Janne
Bang (Aalborg University)
• OAMK Labor ja Inkubaator – Kimmo Paajanen (Oulu
University of Applied Sciences)
• Proakademia – Timo Nevalainen (Tampere University of
Applied Sciences)
• Cleveroni akadeemia – Kristjan Oad (Eesti
Ettevõtluskõrgkool Mainor)
• Work-based learning at Hansab – Anneli Laines (Hansab Ltd.)
13.50 – 14.00 Paus
14.00 – 15.30 Töötuba: Õppiv töötaja – väljakutse ja võimalus. Kuidas rakendada töökohapõhist õpet.

Seminari modereerib Helna Karu-Baher, Eesti hariduse kompetentsikeskus Innove peaspetsialist.

#ulemistecity #nordplus #workbasedlearning #EUAS

Vaata lisaks

Kõik sündmused