Entrepreneurial mindset – natural or learned?

Avatud loeng: “Kas ettevõtlikuks sünnitakse või õpitakse?”

Toimumiskoht: Öpiku konverentsikeskus, ruum Supernova / Valukoja 8, II korrus.

Palume registreeruda siin: https://bit.ly/2RBF8Sr

Ettevõtlikkus aitab sinu mõtteid tegudeks muuta. See eeldab uuendusmeelsust ja riskivalmidust, oskust võimalusi ära tunda, tegevusi kavandada ja kavandatut ellu viia. Räägime kuidas juhtida oma elu ettevõtlikult ning seeläbi tuua kasu ettevõttele.

• Daiva Pakalne, Vilniuse kolledž
Ettevõtlik mõtteviis – kuidas mõelda nagu ettevõtja/Entrepreneurial mindset – how to think like an entrepreneur
Selleks, et arendada oma ettevõtlikku mõtteviisi, on sul oluline õppida tundma iseennast. Uskumine enda arengusse, eneses kahtlemisest ja liigsetest piirangutest vabanemine ning eneseusk on need, mis toetavad ettevõtlikku ja ettevõtjaliku mõtteviisi arengut ja seeläbi ka ettevõtlikku käitumist. Daiva näitab, kuidas sinu edu on sinu enda ettevõtlikkuse “taga kinni”.

• Dan Ackers, Oulu Tehnikaülikool / Buutti Oy
Edukaks läbi teiste inspireerimise/Success through inspiring others
Üks tark mees sõnas kunagi: “Kui sa aitad inimestel saavutada, mida nad tahavad, siis saad sina selle, mida sina tahad”. Dan räägib sellest, kuidas anda teistele, mida nad tahavad ning saavutada seeläbi enda eesmärgid.

• Hans E. Dorsch, Aalborgi ülikool
Innovatsioonitööstus/The Innovation Industry
Me kõik teame Hans Christian Anderseni muinasjuttu keisri uutest rõivastest? Aalborgi Ülikooli professor Hans E. Dorsch räägib, kuidas muinasjutt iseloomustab meie praegust ühiskonda ja toob näiteid tegelikkusest ja näilisusest innovatsioonitööstuses. Kuigi sa kuuled igapäevaselt lugusid majandust ja kõike muud ähvardavast ohust Idast ning vajadusest taas-luua rikas läänelik teadmispõhine ühiskond, siis tegelikkuses on vaja leida üles meile omane innovatsiooni-andekus ja selle taga on kinni ka edu.

Loeng lõpeb paneeldiskussiooniga kus arutletakse, mida saab teha, et muutuda ettevõtlikumaks ja seeläbi edukamaks?

Sündmust modereerib Rode Luhaäär, Paytailor´i juht ja lektor Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor.

Osalemine on tasuta, kohtade arv on piiratud. Loeng toimub inglise keeles.

Avatud loeng toimub „Building Educational Co-operation in Smart City“ / Nordplus Horizontal projekti raames.

//

Open lecture: Entrepreneurial mindset – natural or learned?

Participation is free of charge, the lecture is in English. Please register here: https://bit.ly/2RBF8Sr

Entrepreneurial mindset helps you to transform your ideas into the actions. Success bases on competences as creativity, risk-acceptance, opportunity identification, planning and implementation of planned activities. We are going to discuss how to lead your own life enterprisingly and through that bring also gain to your company.

• Daiva Pakalne, Vilnius College
Entrepreneurial mindset – how to think like an entrepreneur
Entrepreneurial mindset – how to think like an entrepreneur. (Learning to master your inner game is essential in developing an entrepreneurial mindset. It is always about growth mindset and being able to overcome a self doubt and limiting beliefs. Daiva helps you to understand how your success might be stuck into the lack of enterprising mindset)

• Dan Ackers, Oulu University of Applied Sciences / Buutti Oy
Success through inspiring others
A wise man once said, “if you help enough people get what they want, you can have whatever it is you want”. Dan tells you how to give others what they want and through that achieve your own aims.

• Hans E. Dorsch, Aalborg University
The Innovation Industry
Everyone knows the fairy tale of Hans Christian Andersen about the Emperor’s new clothes – this describes the reality and appearance in the innovation industry. Professor Hans E. Dorsch talks how this fairy tale describes our modern society. Although the politicians are focused on the threat from the East and the need to re-invent Western society as a knowledge based society, we should focuse on exactly what the Western narrative tells us to be our special talent for innovation. It is time to look at it and see where we are going to.

The seminar ends with the panel-discussion where you and lecturers can discuss what we can do to be more entrepreneurial and successful.

The event is moderated by Rode Luhaäär, manager of the company Paytailor and lecturer at EUAS.

The open lecture will take place with the support from Nordplus Horizontal programme.

#ulemistecity #nordplus #entrepreneurship

Vaata lisaks

Kõik sündmused