Avalik loeng: välistudengite praktikale värbamine

Ettevõtted on välistudengite palkamisel ja praktikakohtade pakkumisel järjest aktiivsemad ning avatumad. Küll aga on endiselt palju küsimusi, millele enne värbamisotsuse langetamist vastuseid otsitakse. Kuna teema on aktuaalne ja ka meilt on selles osas sageli nõu küsitud, palusime endale külla kaks asjaga hästi kursisolevat inimest.

Osalemiseks registreeri siin, kohtade arv on piiratud: http://bit.ly/2GwpGkL

?Välistudengite värbamiskogemusega Anneli Entson Tööandjate keskliidust räägib, milliseid väärtusi võib välisüliõpilase praktikale värbamine ettevõttele tuua, millele enne välisüliõpilase värbamist mõelda ja kuidas praktikandile toeks olla? Anneli Entson on Eesti Tööandjate Keskliidu haridusnõunik, kes koordineerib tööandjate keskliidu haridusalast tööd. Kuna tööandjad peavad oluliseks panustada tublide töötajate järelkasvu koolitamisele, viib Eesti Tööandjate Keskliit koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga ellu praktikasüsteemi arendamise programmi. Muuhulgas on programmi üks eesmärke soodustada välistudengite praktikat Eesti ettevõtetes.

?Migratsiooninõustaja Marina Kadak Politsei- ja Piirivalveametist räägib, millised regulatsioonid kaasnevad EL-ist väljastpoolt inimese töölevärbamisel ja kuidas see erineb juba Eestis õppiva üliõpilase praktikalevärbamisest.

Loengu teemad:
?Välisüliõpilase praktikale värbamise eelised
?Eripärad, millega välisüliõpilase praktikale värbamisel arvestada
?Mida regulatsioonide vaates silmas pidada

Toimumiskoht: Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor, ruum 217.
Toimumisaeg: 20.02.2019 kell 10.00–12.15.
Loeng toimub eesti keeles!

Vaata lisaks

Kõik sündmused