Anneta abivajajatele! // Donate To People In Need!

EASi ja KredExi ühendasutuse kestliku arengu osakond koostöös Uuskasutuskeskuse ja Ülemiste Cityga kutsub üles kõiki oma kappides kevadkoristust tegema. Kogume kraami kokku, et asjad ei läheks prügimäele, vaid taaskasutusse!

📣 Anneta abivajajatele! Selleks too asjad tööle kaasa!
Nüüd saad mugavalt anda kodus seisma jäänud asjadele uue elu. Võta need tööle kaasa ja pane kogumiskasti! Sinu jaoks liigseks muutunud asjad jõuavad Uuskasutuskeskuse kaudu uuesti kasutusse.

📆 Millal? 3. aprill–30.aprill
📍 Kuhu tuua? Sepise 7 fuajeesse (Alma Tominga maja)

Kasti saad tuua puhtad ja terved riided, jalatsid, kotid, aksessuaarid, mänguasjad, hobivahendid, raamatud, nipsasjad, köögitarvikud, kodutekstiilid, väiketehnika jms, mis kasti pannes ei purune. NB! Katkiseid ja määrdunud asju palun mitte tuua!

‼️ Kas teadsid?
Riided, jalatsid ja kodutekstiilid tekitavad veereostust, kasvuhoonegaaside heidet ja prügi.
Praegu tarbitakse maailmas aasta jooksul hinnanguliselt kaks korda rohkem rõivaid kui aastal 2000.
Tekstiili korduskasutus ja tekstiilijäätmete ringlussevõtt on probleem üle maailma. Hinnanguliselt läheb maailmas 73% turule pandud riietest kas prügimäele või põletusse.
Samuti on leitud, et osades riikides jäävad inimestel kõigist ostetud riietest 40% kappidesse ega jõua kunagi ostja selga.
Rõivad on täna 7 korda odavamad kui 70 aasta eest
Rõivaste tootmine on kahekordistunud viimasel 15 aastal
1 kg puuvilla = 3 kg kemikaale
1 kg puuvilla = 20000 liitrit vett
Keskmiselt kantakse ühte rõivast 7 korda

Kiirmood tähendab seda, et rõivastiilid muutuvad kiiresti ja pidevalt toodetakse tohutul hulgal uusi üliodavaid riideid, mille tarbijad varsti kergekäeliselt minema viskavad. Loe rohkem siit: https://envir.ee/et/tekstiilringlusse#mida-teha-tekstiilij

Mis nendest asjade edasi saab?
Uuskasutuskeskus sorteerib annetused ja suunab heas korras asjad uuesti ringlusse. Suurem osa asjadest läheb müüki, lisaks aitame abivajajaid.

✅ Uuskasutuskeskus toetab:
suurperesid
abivajajaid erinevate koostööpartnerite kaudu
loomade varjupaiku
teatri- ja filmitegijaid
õpilasfirmasid ja tudengeid

Täielikult isemajandava organisatsioonina katab MTÜ Uuskasutuskeskus annetatud asjade müügist saadud kaupluste ülalpidamiskulud ja laienemise üle Eesti. Avame uusi keskuseid, et uuskasutamine oleks Eesti inimestele kättesaadav kodukoha läheduses. Samuti toetame teisi sotsiaalselt mõjusaid algatusi.

Aitäh Sulle! 💛
//

📣 Donate To People In Need! Bring things to work!
Now you can conveniently give a new life to things left at home. Take them to work and put them in the collection box! Things that have become too much for you can be used again through the Uuskaustuskeskus.

📆 When? April 3–30
📍 Where to bring? Sepise 7 lobby (Alma Tomingas building)

You can bring clean and healthy clothes, shoes, bags, accessories, toys, hobby tools, books, trinkets, kitchen accessories, home textiles, small appliances, etc., which will not break when placed in the box. NB! Please do not bring broken and dirty things!

‼️ Did you know that:
Clothes, shoes and home textiles cause water pollution, greenhouse gas emissions and garbage.
Today, it is estimated that the world consumes twice as much clothing per year as it did in 2000.
Textile reuse and recycling of textile waste is a problem worldwide. It is estimated that 73% of the clothes put on the market in the world either end up in a landfill or are burned.
It has also been found that in some countries, 40% of all the clothes people buy remain in their closets and never get worn by the buyer.
Clothes are 7 times cheaper today than 70 years ago
Clothing production has doubled in the last 15 years
1 kg of cotton = 3 kilos of chemicals
1kg of cotton = 20,000 liters of water
On average, one garment is worn 7 times

Fast fashion means that clothing styles change rapidly and a huge amount of new super cheap clothes are constantly being produced, which consumers will soon throw away lightly. Read more here: https://envir.ee/et/tekstiilringlusse#mida-teha-tekstiilij

What happens to donated things?
The recycling center sorts donations and recycles items in good condition. Most of the things go on sale, and we also help those in need.

✅ Uuskausutuskeskus supports:
extended families
those in need through various cooperation partners
animal shelters
theater and film makers
student companies and students

As a fully self-sustaining organization, MTÜ Uuskasutuskeskus covers the maintenance costs of stores and expansion across Estonia from the sale of donated items. We are opening new centers so that recycling is available to Estonian people near their homes. We also support other socially impactful initiatives.

Thank you! 💛

Vaata lisaks

Kõik sündmused