Pakkumiste kasutustingimused

1. Mõisted

1.1. Platvorm – Ülemiste City veebilehel asuv virtuaalne turuplats, mille kaudu saavad kaupmehed tutvustada Ülemiste Citys tegutsevatele ettevõtetele pakkumisi oma toodete ja teenuste kohta
1.2. Kaupmees – ettevõte, mis paneb platvormile üles oma toote ja või teenuse pakkumise. Kaupmees võib olla nii Ülemiste Citys tegutsev ettevõte kui ka linnakuväline ettevõte.
1.3. Pakkumine – platvormile kaupmehe poolt üles pandud teenuse või toote tutvustus, mis sisaldab Ülemiste Citys tegutsevatele ettevõtetele suunatud soodustust. Soodustus ei pea olema soodushind, vaid võib olla ka näiteks tasuta kaasa tulev lisateenus/kingitus, personaalsem/kiirem klienditeenindus, paremad maksetingimused vms.
1.4. Klient – Ülemiste Citys tegutsev ettevõte
1.5. Platvormi haldaja – AS Mainor

2. Üldsätted

2.1. Ülemiste City B2B pakkumiste platvorm on loodud Ülemiste Citys tegutsevatele ettevõtetele suunatud pakkumiste tutvustamiseks. Eelkõige on soov edendada linnakus tegutsevate ettevõtete omavahelist koostööd, aga toodete ja teenuste puhul, mida linnakus ei pakuta, on oodatud ka linnakuväliste ettevõtete pakkumised.
2.2. Platvormi haldaja ei ole platvormi vahendusel sõlmitavate tehingute osapool. Toodete ja teenuste kättetoimetamise, kvaliteedi jne eest vastutab Kaupmees.

3. Kaupmehe õigused ja kohustused

3.1. Avaldades platvormil oma pakkumise nõustub Kaupmees kõigi Platvormi kasutustingimustega.
3.2. Kaupmees kohustub esitama pakutava toote või teenuse kohta ainult õigeid ja korrektseid andmeid.
3.3. Pakutavad tooted või teenused ning nende reklaamimiseks kasutatavad materjalid peavad olema kooskõlas kõigi kehtivate õigusaktidega ja heade tavadega ning ei tohi rikkuda kolmandate isikute varalisi või mittevaralisi õiguseid.
3.4. Kaupmees kohustub müüma tooteid ja teenuseid kehtivas pakkumises sätestatud tingimustel (hind, tarneaeg, kvaliteet jne).
3.5. Kaupmees kohustub informeerima platvormi haldajat kohe e-posti teel, kui selgub, et pakkumises esitatud andmed on muutunud ebatäpseks, ebaseaduslikuks vms.
3.6. Kaupmees kohustub tasuma platvormi kasutamise eest vastavalt platvormi hinnakirjale ja esitatud arvetele. Ülemiste Citys tegutsevate kaupmeeste jaoks pakkumise lisamine tasuta.

4. Platvormi haldaja õigused ja kohustused

4.1. Platvormil kuvatav reklaammaterjal on esitatud kaupmehe poolt ning platvormi haldaja ei vastuta andmete õigsuse ja seaduslikkuse eest.
4.2. Platvormi haldaja on õigus piirata kaupmehe ligipääsu platvormile ja pakkumine platvormilt maha võtta, kui kaupmees rikub käesolevaid kasutustingimusi.
4.3. Platvormi haldaja on õigus ajutiselt katkestada kaupmehe ja kasutajate juurdepääs platvormile, kui see on vajalik uuenduste, hooldustööde vms tegemiseks.
4.4. Platvormi haldaja on õigus eelistada Ülemiste Citys tegutsevate kaupmeeste pakkumisi ning kattuvate valdkondade puhul keelduda linnakuväliste kaupmeeste pakkumiste sisestamisest.
4.5. Platvormi haldaja ei vastuta platvormi kasutamisest või kasutamise võimatusest tekkinud kahju, sealhulgas saamata jäänud tulu eest.
4.6. Platvormi haldaja on õigus ühepoolselt muuta platvormi kasutustingimusi ja teenuse hinnakirja. Muudetud kasutustingimused avaldatakse platvormi veebilehel ja need muutuvad kehtivaks veebilehel avaldamisest alates.