Masingu 10 korrus
10. korrus / terve korrus 10.korrus / pool korrust 10.korrus / veerand korrust 10.korrus / veerand korrust

10. korrus / terve korrus

830 m2
terrass 51 m2

Olen huvitatud

10.korrus / pool korrust

419 m2
terrass 25 m2

Olen huvitatud

10.korrus / veerand korrust

207 m2
terrass 25 m2

Olen huvitatud

10.korrus / veerand korrust