P

Uuringute kalender

Ülemiste City’s läbiviidavad uuringud/küsitlused linnaku toimimise mõõtmiseks:

 

  • Tänavaküsitlus Ülemiste Citys – 2020, sept. ja 2021 mai.

Teemad: Tolerantsus, turvalisus, rahulolu ligipääsetavusega ja transpordi liigi valikuga, haridustase, teadlikkus ja rahulolu B2C teenuste osas ning soovitusindeks.

  • Ettevõtteküsitlus2020 nov., jätk 2021 märts ja nov.

Teemad: Koostöö kõrgkoolidega (lektorite, mentorite arv, koostöö projektide arv), töötajate koolituskulud ja stipendiumid (% kuludest), tehnoloogimahukas teenuse või tootmisalane tegevus (maht käibest), välistöötajate arv ning tegevused tervise edenduseks.

  • COVID mõjude ekstra (majandusnäitajate kõikne uuring) – 2020 dets.

Teemad: Majandusnäitajad.

  • Ettevõtteküsitlus – 2022 jaan.

Teemad: Rahulolu linnaku sündmustega ja B2B võimalustega.

  • Ülemiste City elanike küsitlus – 2022 märts.

Teemad: Rahulolu elamistingimustega.

  • Ettevõtte küsitlus – 2020 okt. ning 2021 apr. ja okt.

Teemad: Rahulolu uuring NPS soovitusindeksiga.

  • Ettevõtte küsitlus – 2020 okt ning 2021 jaan., apr., juuli ja okt.

Teemad: Rahulolu ruumide, teenuste ja haldusega.

 

Huvi korral palun võta julgelt ühendust! Vastan sulle personaalselt.

Kontakt
Ljudmila Pihel
Kontakt
Ljudmila Pihel
Talendijuht
11 864
TALENTI
11 864
TALENTI
486
ETTEVÕTET
68
ERINEVAT RAHVUST
108
KOGUKONNA SÜNDMUST
23
RAHVUSVAHELISE ÜLIKOOLIGA KOOSTÖÖ