Algavad uued IKT-valdkonna täiendus- ja ümberõppe koolitused | IT Akadeemia 

2024. aasta alguses algavad IT Akadeemia programmi raames kolm uut info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonna süsteemset koolitusprogrammi, kuhu kandideerimine algab peatselt.

IT Akadeemia on Eesti riigi, ülikoolide, kutsekoolide ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaga (IKT) ettevõtete koostööprogramm IKT-ga seotud hariduse kvaliteedi tõstmiseks, valdkonna teaduse arendamiseks ning vajaliku tööjõuressursi tagamiseks.

Koolitused toimuvad Euroopa Liidu NextGenerationEU “Oskuste reform ettevõtete digipöördeks” rahastusel. Osalejatele on osavõtt tasuta, VKEde digipöörde koolitusel peavad ettevõtted koolitusel osalemist arvestama vähese tähtsusega riigiabi saamisena.

Koolitusel käsitletavad teemad on mh:
✅ Infoturve ja ühiskond
✅ Infoturbe juhtimine
✅ Tehnoloogia ja infoturbe rakendamine
✅ Riskihaldus
✅ Krüptograafia, avaliku võtme infrastruktuur ja tervikluse tagamise vahendid
✅ Testid, seire ja auditid
✅ Jätkusuutlikkuse tagamine
✅ Strateegiline kommunikatsioon

Lisainfo ja huvi märkimine: https://harno.ee/it-akadeemia-infoturbejuhi-koolitusprogramm-0

Koolitus aitab (digi)tehnoloogiat kasutusele võtta ja seeläbi ettevõtte tööd efektiivsemaks muuta.

Koolitusel käsitletavad teemad on mh:
✅ Digitaliseerimise võimalused seotuna ettevõtte strateegia, ärimudeli ja protsessidega
✅ Millised on uued tehnoloogiad äriprotsesside tõhustamiseks
✅ Muudatuste juhtimine ja töötajate kaasamine

Osaleda saavad ca 40 ettevõtte juhtimismeeskonnad.

Lisainfo ja huvi märkimine: https://harno.ee/vaikeste-ja-keskmiste-ettevotete-digipoorde-toetamise-koolitus

Koolitusprogrammis läbitakse järgmised teemad:
✅ Toodete ja projektide kavandamine
✅ Rakenduste projekteerimine
✅ Tehnoloogia arengu jälgimine
✅ Kavandamine ja väljatöötamine
✅ Loodud lahenduste testimine
✅ Lahenduste juurutamine,  paigaldamine ja kasutuselevõtt
✅ Tarkvaraarenduse dokumentatsiooni koostamine

Lisainfo ja huvi märkimine: https://harno.ee/noorem-tarkvaraarendaja-umberoppe-koolitusprogramm

Veel pakkumisi

Kõik pakkumised